Pogoda dla bogaczy

Wartość rynku dóbr luksusowych w 2018 r. wzrośnie o prawie 14% i osiągnie poziom prawie 24 mld zł.

Z raportu KMPG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2018” wynika, że w 2017 roku już blisko 195 tys. Polaków zarabiało miesięcznie powyżej 20 tys. zł brutto, z czego miesięczne dochody powyżej 50 tys. zł osiągało 50 tys. osób. Liczba dobrze zarabiających Polaków (powyżej 7,1 tys. zł) wzrosła o 157 tysięcy, czyli o 15% do 1,2 mln.

– Szacujemy, że w 2018 r. liczba takich osób zwiększy się do 1,3 mln osób. Dodatkowo w ciągu najbliższych 4 lat takich osób będzie już 1,6 mln, a ich łączny dochód wyniesie ponad 381 mld zł mówi Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce. – Wzrost zaobserwowaliśmy również w przypadku Polaków posiadających majątek netto powyżej 1 mln dolarów. W 2018 r. w Polsce było 61,6 tys. takich osób – o 4,6 tysięcy więcej niż w 2017 r. – dodaje.

Wszystkie te grupy napędzają rynek dóbr luksusowych, choć szczególnie istotnymi klientami dla ich producentów i dystrybutorów są z dwóch pierwszych grup. W 2017 r. zarobiły one łącznie 197 mld zł.

Najwięcej, bo 12 tys. bardzo bogatych Polaków mieszka na Mazowszu. Druga pod tym względem jest Wielkopolska (5,5 tys.), a trzeci Śląsk (5,3 tys.).

Luksus się opłaca

Według szacunków KPMG wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce po raz kolejny wzrośnie i wyniesie blisko 24 mld zł w 2018 r. Prognozy na kolejne lata są również optymistyczne – zgodnie z szacunkami KPMG do 2023 r. wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce może osiągnąć wartość przekraczającą 39 mld zł.

– Całkowita wartość rynku dóbr luksusowych w 2018 r. szacowana jest na 23,9 mld zł, a więc o 13,8% więcej niż w zeszłym roku. Spodziewamy się, że rosnący trend na rynku dóbr luksusowych utrzyma się w kolejnych latach. Głównymi czynnikami wzrostu będzie rosnąca zamożność społeczeństwa, zwiększająca się liczba osób zamożnych oraz zmiany w stylu życia, skutkujące większą popularnością produktów premium i luksusowych, których posiadanie pozwala osobom zamożnym realizować marzenia i cieszyć się życiem – mówi Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.

Największym segmentem rynku dóbr luksusowych w Polsce niezmiennie od lat pozostają samochody marek premium oraz luksusowych, które stanowiły 13,5% rejestracji wszystkich samochodów osobowych w trzech kwartałach br. Wartość tego segmentu w tym roku szacowana jest na kwotę 15,5 mld zł. Segment samochodów luksusowych i premium zanotował największy wzrost wynoszący 17% r/r.

Drugim największym segmentem rynku dóbr luksusowych jest segment luksusowej odzieży i akcesoriów. Jego wartość szacowana jest na prawie 2,9 mld zł, co oznacza wzrost o 7,2% w stosunku do 2017 r. Luksusowa odzież i akcesoria, stanowi zaledwie 7% całego rynku odzieży w Polsce – czyli 3-krotnie mniej niż we Włoszech lub Francji. Według prognoz średnioroczny wzrost tej kategorii w latach 2018–2023 wyniesie 7,2%, a szacowana wartość rynku w Polsce w 2023 r. przekroczy 4 mld zł.

Pomimo dość wysokiego wzrostu na poziomie 9,7% r/r i wartości blisko 1,2 mld zł w 2018 r., segment luksusowych alkoholi stanowi niewielką część (niecałe 2%) całego rynku alkoholi, którego wartość szacowana jest na 62,5 mld złotych.

Rynek luksusowych kosmetyków i perfum podobnie, jak segment luksusowej biżuterii i zegarków, stanowi dość niewielki segment rynku dóbr luksusowych, ale odznacza się coraz większą dynamiką wzrostu. Według szacunków wartość rynku luksusowych kosmetyków i perfum wyniesie w 2018 r. 650 mln zł. Największy udział w tej kategorii mają perfumy, które stanowią prawie 60% całego rynku luksusowych kosmetyków i perfum. W najbliższym czasie wartość tej kategorii będzie nadal rosnąć. Średnioroczne tempo wzrostu w latach 2018–2023 wyniesie 6,2%, a rynek osiągnie szacowaną wartość 877 mln zł w 2023 r. Pomimo coraz większego popytu na te produkty polski rynek, w porównaniu z największymi europejskimi krajami, jest wciąż niewielki. Przykładowo wartość segmentu we Francji jest około 17 razy większa – co wskazuje na potencjał rozwoju segmentu luksusowych kosmetyków i perfum w Polsce.

Zdjęcie: Photogenica

Magdalena Weiss 1919 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }