E-sąd dla przedsiębiorców - wyrok w 21 dni

Rozpoczęły się testy pierwszego w Polsce elektronicznego sądu polubownego Ultima Ratio.

Pierwszy w Polsce elektroniczny sąd polubowny rozpoczął właśnie prowadzenie symulowanych spraw sądowych. Premierę sądu dla przedsiębiorców zaplanowano na kwiecień 2019 r. Wyroki Ultima Ratio ma wydawać dla zasady w ciągu 21 dni, czyli średnio ponad 20 razy szybciej niż w sądzie tradycyjnym. Twórcami sądu są spółka Causa Finita oraz Stowarzyszenie Notariuszy RP.

Arbitrami sądu są notariusze wybrani przez Stowarzyszenie, które sprawuje kompleksowy nadzór nad procesem orzeczniczym. Jest także odpowiedzialne za proces szkolenia arbitrów oraz za zapewnienie panelu eksperckiego do rozpoznawania spraw o szczególnie zawiłym charakterze.

Ultima Ratio będzie rozstrzygał spory gospodarcze między przedsiębiorcami. Będą one dotyczyć na przykład niezapłaconych w terminie należności z umów sprzedaży czy zlecenia. Każdego roku w Polsce prowadzi się ponad 300 tysięcy podobnych spraw. Już od samego początku działalności jego arbitrzy będą gotowi do rozstrzygania kilku tysięcy spraw miesięcznie.

Działalność e-sądu będzie monitorowana przez dziesięcioosobową Radę Sądu Polubownego, złożoną z przedstawicieli biznesu, nauki i praktyki prawa procesowego w Polsce. Zadaniem Rady będzie monitoring i opiniowanie każdego potencjalnego przypadku mogącego nasuwać jakiekolwiek wątpliwości co do legalności funkcjonowania Ultima Ratio.

Ultima Ratio jest polubownym sądem nowej generacji. Jest on wyłącznie internetowy – nie posiada budynku, w którym trzeba się stawić, nie organizuje rozpraw, na które trzeba dojechać, a które wcale nie muszą się odbyć ani listów poleconych, które trzeba doręczyć. Nie ma w konsekwencji żadnego powodu, dla którego nawet najbardziej skomplikowana sprawa miałaby trwać dłużej niż 21 dni – komentuje Robert Szczepanek, przewodniczący rady nadzorczej Ultima Ratio. – Mówiąc o zaletach Ultima Ratio, nie sposób nie wspomnieć o kosztach postępowania. W naszym projekcie jedynym zasadniczo kosztem jest opłata arbitrażowa odpowiadająca mniej więcej standardowemu wpisowi sądowemu w sądzie powszechnym – dodaje.

Zabezpieczenia systemu elektronicznego Ultima Ratio są analogiczne do zabezpieczeń systemów bankowości elektronicznej.

Sprawy w Ultima Ratio rozpoznawane są w składzie jednoosobowym. Arbitrzy wybierani są przez system w drodze losowania. Arbiter po otrzymaniu informacji o przydzieleniu sprawy ma 24 godziny na to, aby potwierdzić jej przyjęcie. Jeżeli tego nie zrobi na przykład dlatego że wybiera się na urlop albo przebywa na zwolnieniu lekarskim, system powtarza losowanie – wyjaśnia Paweł Orłowski, członek zarządu Stowarzyszenia Notariuszy RP. – Właśnie rozpoczęliśmy prowadzenie pierwszych symulowanych spraw w naszym sądzie, żeby dobrze przygotować się do premiery Ultima Ratio w kwietniu 2019 roku – informuje.

System elektroniczny działa na zasadzie wirtualnej sali sądowej. Prezentowanie materiału dowodowego możliwe będzie – na przykład w wypadku roszczeń z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej – wprost z aplikacji mobilnej Ultima Ratio poprzez nakręcenie telefonem komórkowym filmu obrazującego wady i umieszczenie go jednym kliknięciem na profilu danej sprawy. W analogiczny sposób możliwa jest prezentacja zdjęć, skanów pism, linków, nagrań audio, zrzutów ekranu i innych tego typu materiałów. Dzięki umowie z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Stowarzyszenie przygotuje dla Ultima Ratio zespół biegłych sądowych. Opinie z zakresu rachunkowości, grafologii, techniki samochodowej, szacowania wartości ruchomości i nieruchomości oraz informatyki będą przygotowywane w terminie 10 dni od daty zlecenia, zaś biegli otrzymają dostęp do profilu sprawy i bezpośrednio na nim przedstawią opinię oraz na czacie odpowiedzą na ewentualne zarzuty stron.

Zdjęcie: Photogenica

 

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.