Henkel ma wyniki

Przychody Henkla w III kwartale wzrosły organicznie o 2,7%. Wyższy był też zysk operacyjny, netto oraz marża.

– W trzecim kwartale Henkel, mimo niekorzystnego wpływu kursów walut i wyższych cen surowców, zwiększył przychody ze sprzedaży, zyski oraz rentowność. Do pozytywnych wyników przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu firmy Henkel. – Spółka odnotowała wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, głównie za sprawą sektora biznesowego Adhesive Technologies. Również nasz segment dóbr konsumpcyjnych zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym – dodał.

Firma oceniła warunki biznesowe w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2018 jako niesprzyjające. Na skutek negatywnego wpływu różnic kursowych wypracowane przez Grupę przychody ze sprzedaży zmniejszyły się w tym okresie o ponad 900 mln euro.

Henkel podtrzymuje prognozę wyników na rok obrotowy 2018 i oczekuje wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy w ujęciu organicznym na poziomie 2%−4%. W sektorze Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) Henkel podtrzymuje prognozę organicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży o 4% do 5%. Oczekiwania co do wzrostu przychodów ze sprzedaży sektora Beauty Care (kosmetyki) w ujęciu organicznym także nie uległy zmianie – spodziewany jest wzrost na poziomie 0%−2%. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) przewidywany wzrost to nadal 2% do 4%.

Producent oczekuje poprawy skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) do wysokości ok. 18% w ujęciu rocznym. Według firmy Henkel do tego wyniku przyczynią się wszystkie trzy sektory biznesowe. Henkel podtrzymał też swoje oczekiwania co do wzrostu skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną pomiędzy 3% a 6%.

Przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2018 r. osiągnęły poziom 5,037 mld euro, rosnąc nominalnie o 1,1% w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również wzrosła − o 2,7%. Wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów wyniósł 1,6%, jednak na skutek niekorzystnych różnic kursowych przychody ze sprzedaży uległy obniżeniu o 3,2%.

Sektor Beauty Care (kosmetyki) osiągnął wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 0,5%. Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) wzrósł natomiast o 2,5%.

Po raz kolejny ponadprzeciętnie przyczyniły się wzrostu wyników rynki wschodzące, generując wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 6,8%. Przychody ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych zmalały w ujęciu organicznym o 0,1% i ukształtowały się na podobnym poziomie jak w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

W Europie Zachodniej odnotowano dodatnią dynamikę sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 0,6%, natomiast w Europie Wschodniej wzrost ten wyniósł 7,1%. W Afryce i na Bliskim Wschodzie zanotowano dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, o 13,1%. W  Ameryce Północnej przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym nieco spadły – o 0,8%. W Ameryce Łacińskiej odnotowano dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, o 11,5%, a w regionie Azji i Pacyfiku o – 1,2%.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) zwiększył się o 3,3% z 897 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku do poziomu 926 mln euro.

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wzrosła, o 0,4 pp., do poziomu 18,4%.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się o 2,6%,  do 1,58 euro.

Sektor kosmetyczny osiągnął wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 0,5%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 5,5%, do poziomu 993 mln euro. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 182 mln euro, co oznacza wzrost o 6,7%. Istotny wzrost, o 0,2 p.p., do 18,3% – odnotowano na poziomie skorygowanej rentowności sprzedaży.

W trzecim kwartale roku sektor Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,5%. Nominalnie wartość sprzedaży wzrosła o 0,3% do 1,641 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 294 mln euro, bez zmian w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,9%, również bez zmian w ujęciu rok do roku.

Wartość sprzedaży zrealizowanej przez Henkel w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wyniosła 15,015 mld euro. Sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła o 2,4%. Negatywny wpływ różnic kursowych na wartość sprzedaży wyniósł -6,0%.

Skorygowany zysk operacyjny zwiększył się o 1,3%, z 2,660 mld euro do 2,694 mld euro. Istotny wzrost – z 17,6% do 17,9% – odnotowano na poziomie skorygowanej rentowności sprzedaży. Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się o 2,0% do 4,59 euro.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.