Pracodawcy chcą wstrzymania prac nad ustawą o 12 XI 2018

W listach do prezydenta RP, premiera, marszałka Sejmu, przewodniczących klubów poselskich, Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego, postulują wstrzymanie prac nad ustawą ustanawiającą 12 listopada br. dniem wolnym od pracy.

Zdaniem organizacji pracodawców ustawa o ustanowieniu święta narodowego z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która wprowadza dodatkowy dzień wolny od pracy 12 listopada 2018 r., jest przykładem złej legislacji. Ma mieć negatywny wpływ, zarówno na gospodarkę, jak i poszczególne przedsiębiorstwa.

Według pracodawców, sposób jej uchwalania jest sprzeczny z podstawowymi zasadami państwa prawa. Pogłębia chaos prawny i naraża obywateli, przedsiębiorców na dodatkowe straty. Naruszona została Konstytucja dla biznesu, a zwłaszcza jej kluczowe filary, tzn. klauzula pewności prawa oraz zasady tworzenia prawa gospodarczego.

Projekt ustawy pojawił się na niecałe trzy tygodnie przed planowanym ustanowieniem dnia wolnego. Przedsiębiorcy wciąż nie wiedzą czy ustawa zostanie uchwalona, bo ze względu na poprawki Senatu trzeba poczekać do kolejnego posiedzenia Sejmu (7-9 listopada br.). Jak argumentują pracodawcy, ustawodawca uniemożliwił obywatelom i przedsiębiorcom przygotowanie się do takiej zmiany, lekceważąc krytyczne opinie w tej sprawie. Ich zdaniem ustanowienie 12 listopada dniem wolnym od pracy "zupełnie pomija aspekt planowania, rzetelnego i terminowego wypełniania podjętych zobowiązań i potencjalnych skutków finansowych z tym związanych". Taki dzień może oznaczać poważne perturbacje w relacjach biznesowych w przypadku konieczności zmiany terminów ważnych spotkań zaplanowanych na 12 listopada, czy nie dotrzymania zobowiązań terminowych (utrata dobrego imienia, kary umowne, zerwane umowy).

Ponadto żadna z izb ustawodawczych nie odniosła się merytorycznie do stawianych pytań dotyczących m.in. zmian w harmonogramach (przekazanych już pracownikom w październiku br. zgodnie z Kodeksem pracy), odpowiedzialności za kary umowne z tytułu niewykonania kontraktów, ustalenia wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Zdjęcie: Shutterstock

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }