Henkel zaprzyjaźnia się ze środowiskiem

Henkel chce, aby do 2025 r. plastikowe opakowania jej produktów, oferowanych na rynku europejskim aż w 35 proc. były wytwarzane z plastikowych odpadów.

Producent chemii gospodarczej i kosmetyków firma Henkel zobowiązała się również, że do 2025 r. wszystkie opakowania jej produktów będą w pełni zdatne do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania (z wyjątkiem klejów, co byłoby trudne do osiągnięcia ze względu na zanieczyszczenie wewnętrznej strony opakowania).

W praktyce firma będzie podejmie działania w trzech kluczowych obszarach: pozyskiwania surowców ze zrównoważonych źródeł, projektowania inteligentnych opakowań i zamykania obiegu. W pierwszym z nich Henkel zobowiązał się wykorzystywać w produkcji opakowań w zdecydowanie większym stopniu plastik pochodzący z recyklingu oraz surowce odnawialne takie jak karton czy papier.

Firma będzie kładła także nacisk na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, pozwalających ograniczać ilość materiałów opakowaniowych wykorzystywanych podczas transportu i w procesach logistycznych i zobowiązała się wspierać recykling. W tym celu zawiera umowy partnerskie, wspierające wdrażanie skutecznych systemów segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto będzie dalej testować rozwiązania, takie jak uzupełniające opakowania wielokrotnego użytku, aby umożliwiać konsumentom ponowne korzystanie z opakowań oryginalnych. Kolejne kierunki innowacji to poszukiwanie materiałów biodegradowalnych, spełniających międzynarodowe standardy kompostowania.

- Dążenie ku gospodarce o obiegu zamkniętym ma obecnie większe niż kiedykolwiek znaczenie dla firm, konsumentów, rządów i innych organizacji, ponieważ jedynie ponowne użycie i recykling jak największej ilości materiałów pozwoli nam racjonalnie gospodarować ograniczonymi zasobami planety. Ta idea przyświeca nam przy projektowaniu ekologicznych opakowań” - mówi Kathrin Menges, wiceprezes ds. zasobów ludzkich i przewodnicząca Rady Zrównoważonego Rozwoju w firmie Henkel. - Wspólnie z naszymi partnerami w całym łańcuchu wartości chcemy tworzyć produkty z materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł, by zamykać obieg - z korzyścią nie tylko dla ludzi, ale i całej naszej planety.

Ponieważ rzeczywisty postęp w przechodzeniu na przyjazne środowisku opakowania będzie możliwy tylko wtedy, gdy firmy z różnych branż będą ze sobą współpracować, Henkel, wraz z szeregiem partnerów, pracuje nad tworzeniem innowacyjnych opakowań i wspieraniem lepszej infrastruktury recyklingu. Firma uczestniczy na przykład w inicjatywie „New Plastics Economy” realizowanej przez fundację Ellen MacArthur Foundation, która skupia różnych interesariuszy, aby zmieniać przyszłość tworzyw sztucznych i przyspieszyć rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. Henkel współpracuje również z przedsiębiorstwem społecznym Plastic Bank, które działa na rzecz ograniczenia zaśmiecenia oceanów odpadami plastikowymi, dając równocześnie lepsze szanse życia osobom ubogim. Usuwając odpady plastikowe ze swojego środowiska, mogą one zarobić pieniądze, otrzymać potrzebne artykuły lub skorzystać z wybranych usług. Zebrany plastik jest następnie poddawany recyklingowi.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.