Sprzedaż FMCG online rośnie czterokrotnie szybciej niż stacjonarnych

Szybkie tempo wzrostu e-handlu jest spodziewane ze względu na dynamikę życia zawodowego i prywatnego, rosnące zatłoczenie i coraz większą popularność trendu convenience.

Raport Nielsena „Future Opportunities in FMCG e-commerce”, który analizuje obecne czynniki wzrostu handlu elektronicznego FMCG na 34 rynkach, podkreśla, że handel elektroniczny FMCG będzie się rozwijał w nadchodzących latach o 18,4 proc. średniorocznie i szacuje, że do 2022 r. całkowita globalna sprzedaż wyniesie nawet 400 mld dolarów.

Oczekuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat rynki europejskie stworzą możliwości rozwoju dla FMCG online, przy czym ponad jedna czwarta konsumentów (26 proc.) już teraz korzysta z platform e-commerce do dostarczania produktów do domu. W Europie Wielka Brytania jest liderem istotności sprzedaży online FMCG (6,3 proc.), tuż za nią plasuje się Francja (6,1 proc. FMCG sprzedawanych online), która od początku 2000 r. posiada ogólnokrajowy model e-commerce typu „click-and-collect", dzięki czemu e-commerce odniósł sukces pomimo niskiej gęstości zaludnienia w tym kraju. Szwajcaria, Włochy i Holandia zajmują trzy kolejne miejsca w czołówce rynków sprzedaży FMCG online (odpowiednio 1,8 proc., 1,7 proc. i 1,5 proc.) w Europie Zachodniej. Inne rynki zachodnioeuropejskie objęte raportem to Belgia, Hiszpania, Niemcy i Portugalia.

Na rynkach skandynawskich jeden na czterech konsumentów jest skłonny kupować przez Internet celem zamówienia zakupów do domu, co wskazuje na duże perspektywy dla rozwoju e-commerce w FMCG. Norwegia słynie z wysokiej jakości usług publicznych i infrastruktury oraz postępowości. Ponadto, konsumenci są gotowi do przyjęcia nowych modeli online i istnieją możliwości rozwoju transgranicznego handlu elektronicznego z innymi rynkami nordyckimi, w szczególności w odniesieniu do specjalistycznych kategorii i produktów. Nielsen szacuje, że udział handlu elektronicznego Norwegii w całkowitej sprzedaży FMCG z 1 proc. w 2017 r. wzrośnie do 2,2 proc. (678 mln dol.) do 2022 r. Inne rynki skandynawskie objęte raportem to Szwecja i Dania.

W Polsce z kolei notowany ostatnio wzrost gospodarczy, poprawa perspektyw zatrudnienia i wyższe dochody są motorem zrównoważonego wzrostu konsumpcji. Nielsen szacuje, że od 2017 r. udział Polski w sprzedaży FMCG ogółem (poniżej 1 proc.) wzrośnie do 1,9 proc. (637 mln dolarów) w 2022 r. Inne rynki wschodnioeuropejskie objęte raportem to Turcja i Rosja.

– Przyszłość i dynamika handlu online FMCG zależy od trzech czynników, które determinują popyt, podaż i opłacalność tego biznesu. Rolą producentów i detalistów jest odpowiadać na potrzeby i oczekiwania grupy konsumentów zwanej „connected spenders”, której rozwój determinuje rozwój handlu elektronicznego FMCG. Aby rosnący popyt mógł zostać zaspokojony, kluczowy jest również rozwój działalności detalistów, choćby poprzez nowe formy dostaw, rozwój unikalnego asortymentu czy poszukiwanie nowych modeli biznesowych – komentuje Patrycja Herbowska, client director i liderka projektu e-commerce w Polsce. – Opłacalność elektronicznego handlu FMCG leży zaś w gotowości wszystkich graczy do podejmowania zintegrowanych akcji we wszystkich kanałach dystrybucji dzięki odpowiedniej kulturze organizacyjnej, wprowadzonym procesom omnichannel oraz testom nowych technologii – dodaje.

Zdjęcie: Photogenica

Magdalena Weiss 2530 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.