Handlowcy piszą do minister Rafalskiej

Organizacje handlowe i gastronomiczne przedłożyły minister pracy wspólne stanowisko przeciwko postulowanej przez NSZZ "Solidarność" nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

18 października br. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polska Rada Centrów Handlowych, Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu oraz Konfederacja Lewiatan, przedłożyła minister Elżbiecie Rafalskiej wspólne stanowisko odnoszące się do nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, święta oraz w niektóre inne dni zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność” w piśmie związkowców z 26 września br.

- Rzetelne podsumowanie skutków ograniczenia handlu w niedziele po zaledwie kilku miesiącach jego obowiązywania jest niemożliwe i dopiero dłuższa perspektywa pozwoli rzetelnie zweryfikować faktyczne skutki dla gospodarki - przekonują.

Organizacje poinformowały, że w ostatnich miesiącach branża odnotowała niższą niż zakładana dynamikę sprzedaży, co przełożyło się na ograniczenie zatrudnienia wśród studentów i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

POHiD, PRCH, KRGiC oraz Konfederacja Lewiatan proponują zapewnienie pracownikom ochrony poprzez specjalną ustawę, gwarantującą zarówno pracownikom zatrudnionym na umowy o pracę, jak i na umowy cywilnoprawne, przynajmniej dwie wolne niedziele w miesiącu przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich niedziel handlowych.

Pracodawcy handlu sprzeciwiają się także postulatowi „Solidarności” o wydłużenie zakazu pracy z 24 do 31 godzin, argumentując, że skutkiem wprowadzenia takich regulacji byłoby utrudnienie zaopatrzenia ludności w żywność i dostępu do świeżych produktów w poniedziałek po otwarciu sklepu.

POHiD, PRCH, KRGiC oraz Konfederacja Lewiatan nie zgadzają się również z argumentacją „Solidarności” dotyczącą placówek handlowych realizujących czynności pocztowe.

- Na gruncie obowiązującego prawa brak podstaw do uznania, że takie działanie placówek handlowych narusza określony w ustawie katalog wyłączeń, co potwierdzone zostało kilkukrotnie przez sądy zajmujące się egzekwowaniem przepisów ustawy - piszą handlowcy.

W podsumowaniu organizacje zaapelowały do minister pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej o niewprowadzanie zmian postulowanych przez NSZZ „Solidarność”. Podkreśliły także, że wszelkie próby wprowadzenia zmian prawnych tak silnie ingerujących w swobodę działalności gospodarczej powinny być poprzedzone rzetelnymi badaniami i analizami, uwzględniającymi konsekwencje ich wdrożenia.

Magdalena Weiss 1919 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }