Polska na podium państw z najniższym bezrobociem

Według Eurostatu Polska zajmuje ex aequo z Niemcami drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem niskiego bezrobocia.

Według europejskich statystyków, którzy mierzą bezrobocie inną metodą niż GUS. Dlatego choć bezrobocie na koniec sierpnia wyniosło według GUS-u 5,8 proc., to według danych Eurostatu było to tylko 3,4 proc. Dokładnie taką samą stopę odnotowano w Niemczech. Liderem są natomiast Czechy, gdzie bezrobotnych było jedynie 2,5 proc. osób w wieku produkcyjnym.

Na drugim końcu skali znalazły się Grecja (dane za czerwiec) oraz Hiszpania z wyraźnie wyższym, dwucyfrowym bezrobociem niż w pozostałych krajach (odpowiednio 19,1 proc. i 15,2 proc.). Średnia dla całej Wspólnoty wyniosła w sierpniu 6,8 proc., a dla krajów strefy euro - 8,1 proc. Choć jest ponaddwukrotnie wyższe od polskiego, to jest to rekordowo niski wynik od czasu kryzysu finansowego sprzed dziesięciu lat od listopada 2008 roku. Dla całej Unii poziom jest natomiast najniższy od sierpnia 2008 roku. Oznacza to, że w Europie pracy nie ma 16,66 mln ludzi, a w strefie euro 13,22 mln.

Sytuacja poprawiła się we wszystkich krajach. Największy spadek bezrobocia w porównaniu z sierpniem poprzedniego roku nastąpił na Cyprze (z 10,5 proc. do 7,5 proc.), w Chorwacji (z 10,9 proc. do 8,5 proc.), Grecji (z 21,3 proc. do 19,1 proc. w czerwcu 2018 roku) i Portugalii (z 8,8 proc. do 6,8 proc.). Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych stopa bezrobocia w sierpniu była na poziomie 3,9 proc., o pół punktu proc. niżej niż rok wcześniej.

Dużo wyższe wskazania wystąpiły w grupie najmłodszych potencjalnych pracowników, do 25. roku życia. W UE bezrobocie sięgało w niej 14,8 proc., a w strefie euro 16,6 proc. W Polsce wyniosło 9,7 proc. - więcej niż na Węgrzech, na Łotwie, na Malcie i w Austrii.

Najmniej kłopotów z pracą mają młodzi Niemcy (6,2 proc.), Czesi (6,3 proc.) i Holendrzy (7,7 proc.), najwyższe natomiast Grecy (39,1 proc.), Hiszpanie (33,6 proc. oraz Włosi (31,0 proc.).

Zdjęcie: Photogenica, grafika: Eurostat

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.