Branża spożywcza prześwietla zwolnienia lekarskie

Jak wskazują dane z Conperio Indeks, wartość współczynnika absencji chorobowej w firmach z branży spożywczej wyniosła w pierwszej połowie roku 6,79 proc. Średnia długość trwania L4 waha się od 8,5 do 16,6 dnia na pracownika.

Według firmy Conperio, to wartości dosyć wysokie, dlatego coraz więcej przedsiębiorstw z tego segmentu rynku decyduje się na planowe zajęcie się tym problemem.

 – Cieszę się, że udało nam się zdobyć zaufanie tego segmentu rynku. Liczba naszych klientów przekracza już setkę. Świadczy to o tym, że świadomość pracodawców związana z zarządzaniem absencją chorobową jest coraz większa. Rozumieją oni, że nasza praca przynosi wymierne korzyści zarówno kadrze zarządzającej, jak i pozostałym pracownikom firmy – podsumowuje prezes Conperio, Mikołaj Zając.

Firma oferuje usługę polegającą na działaniach terenowych prowadzonych przez zespół specjalistów. Ich zadanie polega na weryfikacji, czy w trakcie zwolnienia lekarskiego pracownicy nie podejmują się dodatkowej pracy lub nie wykorzystują zwolnienia w inny niezgody z jego przeznaczeniem sposób. Kluczowe przy tego typu działaniach jest staranne przestrzeganie standardów etycznych.

Dodatkowo firma Conperio oferuje pakiet szkoleń z zakresu absencji chorobowej, co może być punktem zwrotnym w polityce zarządzania kapitałem ludzkim w firmie i zaowocować realnymi oszczędnościami w jej budżecie. Absencja w zakładach pracy ma różne oblicza i sposobem na skuteczne działania jest ich indywidualizacja oraz zaangażowanie się w rozwiązywanie problemów będących przyczyną tego zjawiska.

Dzięki tym działaniom, przekonuje firma, Conperio jest w stanie obniżyć wskaźnik absencji chorobowej w przedsiębiorstwach od kilku do nawet 70 proc.