Żabka jako poczta - dla sądu w porządku

Inspektorzy pracy, mając wątpliwości czy dany sklep można uznać za placówkę pocztową, skierowali do sądów aż 182 wnioski o ukaranie detalistów, głównie franczyzobiorców sieci Żabka. Sądy zaczynają jednak stawać po stronie sklepów.

Są już pierwsze prawomocne decyzje umożliwiające placówkom prowadzenie sprzedaży w dni wolne od handlu - informuje wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak podaje gazeta, "do tej pory sądy zbadały merytorycznie osiem spraw franczyzobiorców Żabki, którym Państwowa Inspekcja Pracy zarzuciła złamanie zakazu handlu w niedziele". "Wszystkie wygrali przedstawiciele sieci.

Powoływali się oni na wyjątek przewidziany w ustawie zakazującej handlu, który umożliwia otwieranie w niedziele placówek pocztowych (ich sklepy miały podpisane umowy z operatorami pocztowymi)” - czytamy w dzienniku.

Dziennik dowiedział się, że we wszystkich ośmiu przypadkach sąd zdecydował o uniewinnieniu franczyzobiorcy albo umorzył postępowanie bądź odmówił jego wszczęcia. W jednej sprawie oddalono już zażalenie inspektora, w związku z czym decyzja sądu jest prawomocna. Kolejne dwa postanowienia o umorzeniu uprawomocniły się, bo PIP ich nie zaskarżyła. Na rozstrzygnięcie czeka jeszcze kilkudziesięciu innych franczyzobiorców, którym zarzucono złamanie zakazu – informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się "Dziennik Gazetę Prawną" .

Tymczasem Główny Inspektorat Pracy opublikował w piątek „Informację dotyczącą wniosków o ukaranie kierowanych do sądów w związku z powierzaniem pracy w handlu w niedziele lub święta przez sklepy należące do sieci Żabka, powołujące się na posiadanie statusu placówki pocztowej”.

Wynika z niej, że okręgowe inspektoraty pracy skontrolowały sklepy należących do sieci Żabka, „celem sprawdzenia czy powierzają one pracę pracownikom lub zatrudnionym w dni objęte zakazami, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni ze względu na korzystanie z wyłączenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy”.

Przepis ten wyłącza spod zakazu określonego w art. 5 ustawy placówki pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.). Z kolei stosownie do art. 3 pkt 15 Prawa pocztowego placówka pocztowa jest jednostką organizacyjną operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym.

Inspektorzy pracy ustalili, że nie wszystkie placówki wytypowane do kontroli były otwarte w niedziele. Spośród tych, które w tym dniu prowadziły działalność handlową, tylko część powoływała się na posiadanie statusu placówki pocztowej, zaś w pozostałych handel prowadzony był przez przedsiębiorców lub członków ich najbliższej rodziny lub też korzystali oni z innych wyłączeń (np. przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy – placówki handlowe, których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych).

Ponieważ powoływanie się na posiadanie statusu placówki pocztowej budziło wątpliwości inspektorów pracy (np. ze względu na znikomą, lub niektórych przypadkach zerową skalę odbioru paczek) - nie będąc uprawnionymi do przesądzania czy daną placówkę handlową można uznać za placówkę pocztową – skierowali do sądów 182 wnioski o ukaranie.

PIP podaje, że w jednym przypadku pracodawca przyjął mandat kredytowany w kwocie 1500 zł, a do 5 września br. zapadły 64 wyroki nakazowe, uznające obwinionych winnymi popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Od większości wyroków wniesiono sprzeciwy.

Jak podaje Inspekcja Pracy w trzech przypadkach sąd odmówił wszczęcia postępowania, stwierdzając, że franczyzobiorca powinien być traktowany jako placówka pocztowa. Trzy postępowania zostały z tego samego powodu umorzone.

Zapadły również dwa wyroki uniewinniające od postawionych zarzutów. Są to zgoła odmienne dane od tych publikowanych dziś przez „Dziennik Gazetę Prawną”.

PIP opublikowała również wyniki kontroli w niehandlowe niedziele w okresie od 11 marca do 12 września br. I tak od momentu wejścia w życie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta inspektorzy pracy z własnej inicjatywy lub w związku ze zgłoszeniami na telefony dyżurne w Okręgowych Inspektoratach Pracy – przeprowadzili ponad 9,9 tys. kontroli placówek handlowych, które były otwarte w dni objęte zakazem handlu. Stwierdzili, że w 8,5 proc. przypadków sklep został otwarty wbrew prawu. W związku ze złamaniem zakazu handlu nałożyli 295 mandatów karnych na kwotę 324 tys. zł, skierowali 390 wniosków o ukaranie do sądu oraz zastosowali 176 środków oddziaływania wychowawczego.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy wydali również 4,3 tys. decyzji, skierowali prawie 5,6 tys. wniosków w wystąpieniach oraz 260 poleceń ustnych.

Ponadto w tym okresie inspektorzy pracy podjęli działania sprawdzające (w tym związane z otrzymanymi sygnałami) dotyczące kolejnych 7,7 tys. placówek handlowych stwierdzając, że placówki te – zgodnie z obowiązującym prawem – były zamknięte.

Łącznie, działania kontrolne i sprawdzające PIP objęły prawie 17,7 tys. placówek handlowych, wykazując dość wysoki stopień respektowania przepisów.

W realizację tych zadań zaangażowanych zostało ponad 1 tys. inspektorów pracy.

Katarzyna Pierzchała 2693 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }