Europejska batalia o lepsze życie dla zwierząt hodowlanych

Organizacje europejskie mają 1 rok na zebranie co najmniej 1 miliona podpisów obywateli UE pod inicjatywą "Koniec epoki klatkowej". Chodzi o poprawę losu takich zwierząt jak kury nioski, króliki, brojlery hodowlane czy kaczki i gęsi.

25 września 2018 r. oficjalnym otwarciem w Parlamencie Europejskim w Brukseli rozpoczęła się Europejska Inicjatywa Obywatelska „Koniec epoki klatkowej”. Komitet inicjatywy tworzą: Polska, Francja, Grecja, Niemcy, Holandia, Włochy i Czechy.

- Wprowadzenie ogólnoeuropejskich przepisów zakazujących hodowli zwierząt w klatkach będzie krokiem milowym w stronę poprawy ich dobrostanu. Nie powinniśmy pozwalać na to, żeby żywe i czujące istoty były przez całe swoje życie więzione w ciasnych klatkach, często bez możliwości wykonania jakiegokolwiek ruchu. To niedopuszczalne w XXI wieku. Liczymy na poparcie społeczeństwa i wierzymy, że zdobędziemy odpowiednią liczbę podpisów pod inicjatywą – mówi Karolina Skowron, dyrektorka Corporate Relations z Fundacji Alberta Schweitzera.

Celem inicjatywy jest doprowadzenie do stanu, w którym zwierzęta gospodarskie nie będą trzymane w klatkach.

Europejska Inicjatywa Obywatelska stanowi instrument, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować działania UE. Organizacje europejskie mają 1 rok na zebranie co najmniej 1 miliona podpisów obywateli UE pod inicjatywą. Następnie podpisy trafią do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Inicjatywę można podpisywać online oraz w wersji papierowej. Jeśli Inicjatywa się powiedzie, może w znaczący sposób zmienić cały system produkcji żywności i sektor hodowlany, mając największy wpływ na życie zwierząt w historii Europy.

Organizatorzy proszą Komisję o zaproponowanie przepisów zakazujących stosowania wszystkich klatek w hodowli zwierząt gospodarskich: klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, przepiórek, kaczek i gęsi, a także kojców porodowych i inseminacyjnych dla macior oraz indywidualnych zagród dla cieląt.

W tym miejscu można podpisać Europejską Inicjatywę Obywatelską: https://ciwf-pl.endthecageage.eu/ 

Autorem projektu proponującego zmianę przepisów prawa unijnego jest międzynarodowa organizacja CIWF (Compassion in World Farming) razem ze swoim polskim oddziałem - CIWF Polska. Do autorów inicjatywy dołączyło 130 organizacji z całej Unii Europejskiej, w tym z Polski m.in. Fundacja Alberta Schweitzera, Fundacja Viva Akcja dla Zwierząt, Otwarte Klatki, OTOZ Animals i Polskie Towarzystwo Etyczne.

O chowie klatkowym pisaliśmy m.in. tutaj.

Zdjęcie: Shutterstock

Ilona Mrozowska 3047 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }