Piotr i Paweł obciąży wyniki Helio

Producent bakalii, spółka Helio, powodu niezapłaconych przez sieć Piotr i Paweł faktur odnotuje stratę.

Producent dokonał odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone wysokim prawdopodobieństwem nieściągalności w wysokości 1,3 mln zł. Są to długi sieci Piotr i Paweł, która znajduje się w trakcie postępowania sanacyjnego.

Decyzją sądu nieściągnięte należności zostały zamrożone na rok, by sieć mogła prowadzić bieżącą działalność. Tym samym delikatesy są zobowiązane do opłacania swoim dostawcom jedynie aktualnych rachunków, bez zaległości.

- Odpis zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym emitenta za rok obrotowy 2017/2018, co wpłynie negatywnie na wysokość wyniku netto - podało Helio w komunikacie. - W związku z powyższym należy się spodziewać, że w przeciwieństwie do ostatniego kwartału poprzedniego roku obrotowego (kwiecień - czerwiec 2017), wynik netto ostatniego kwartału roku obrotowego 2017/2018 (kwiecień - czerwiec 2018) będzie ujemny - poinformował producent.

Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych spółki zostaną przekazane w rocznym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., które Helio opublikuje 30 października 2018 r.

- Jednocześnie zarząd spółki informuje, iż podjął wcześniej liczne działania zmierzające do zmniejszenia zadłużenia ze strony kontrahenta. Powyższa kwota nie jest zatem ostateczna i może ulec zmianie w toku prowadzonych czynności windykacyjnych - dodał dostawca.

W IV kwartale roku 2016/2017 Helio uzyskało zysk netto w wysokości 528 tys. zł.

O kłopotach Piotra i Pawła pisaliśmy tutaj.

Magdalena Weiss 1965 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }