Producent Oleju Wielkopolskiego wspiera ochronę bociana

Mając na uwadze spadek liczebności bociana białego w naszym kraju, producent Oleju Wielkopolskiego rozpoczyna projekt wspierający ochronę bocianów, odtworzenie ich żerowisk i badania naukowe, które pozwolą lepiej rozpoznać zwyczaje tego gatunku.

W Polsce gnieździ się jedna z największych populacji bociana białego na świecie. Spędzają one w naszym kraju około 5 miesięcy, przylatując do nas na przełomie marca i kwietnia, a odlatują pod koniec sierpnia.

Bocian biały na swoje siedliska i żerowiska wybiera tereny położone pośród łąk, pól uprawnych i płytkich mokradeł. Unika terenów silnie zakrzewionych i lasów. Idealne miejsca stanowią dla niego ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska. Niestety, takich terenów w Polsce jest co raz mniej, co wiąże się bezpośrednio z działalnością człowieka – alarmują ornitolodzy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Podkreślają oni, że spadek liczebności bociana białego na wybranych terenach Polski wiąże się z: osuszaniem bagien, regulacją rzek, przekształceniem łąk w uprawy, intensywnym rolnictwem, czy usuwaniem miedz. Działania te przyczyniają się do zmniejszania powierzchni bocianich żerowisk i zmniejszania się populacji tego gatunku.

Producent Oleju Wielkopolskiego na początku roku otrzymał certyfikat ISCC potwierdzający zaangażowanie firmy w ochronę środowiska i dbałość o zrównoważony rozwój. Deklarując ekologiczną odpowiedzialność wytwórca podjął decyzję o rozpoczęciu projektu o nazwie „Zatrzymaj bociana z Wielkopolskim”. Akcja ta ma skupiać się na współpracy i wsparciu inicjatyw, które mają na celu wzrost liczebności gatunku bociana białego w Polsce, ochronę jego żerowisk, a także działania badawczo-edukacyjne, które pozwolą lepiej rozpoznać zwyczaje tego gatunku.

Przykładem tego typu inicjatyw jest działalność Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) oraz projekt „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”. Obejmuje on 10 obszarów Natura 2000, które położone są na terenie czterech województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego. Zaangażowanie i kompetencje PTOP zadecydowały o tym, że producent Oleju Wielkopolskiego wybrał Towarzystwo jako głównego partnera merytorycznego projektu „Zatrzymaj bociana z Wielkopolskim”.

W ramach ich współpracy odtwarzane są żerowiska bociana na działkach należących do Towarzystwa w dolinie rzeki Narew, w okolicy miejscowości Kaczały. W tym rejonie gnieździ się kilkanaście par bocianów. Jest to 15 hektarów częściowo zakrzaczonych łąk, które dotychczas zarośnięte były trzciną i turzycami. Dzięki finansowemu wsparciu producenta Oleju Wielkopolskiego w lipcu i sierpniu tego roku na tych terenach wykoszono trzciny oraz wycięto krzewy. W efekcie przyniosło to odtworzenie żerowiska bocianów białych.

Kolejnym działaniem, które wspiera Olej Wielkopolski w ramach współpracy z PTOP jest zabezpieczanie konfliktowych i zagrożonych gniazd tego gatunku. Producent w ramach projektu „Zatrzymaj bociana z Wielkopolskim” wspiera zabezpieczenie 400 gniazd oraz badania, które mogą w przyszłości pomóc chronić ten gatunek w naszym kraju.

Sfinansuje też analizę badań żerowisk, które pozwolą dowiedzieć się jakie tereny, bociany najbardziej preferują jako żerowiska. Drugim, które uzyskało wsparcie jest badanie nad żerowaniem bocianów samotnie i w obecności zwierząt gospodarskich – hipoteza zakłada, że liczba upolowanych zdobyczy, która przekłada się na lepszy sukces lęgowy, zależy od zdolności łowieckich bocianów, a te rozwijają się lepiej właśnie przy zwierzętach gospodarskich.

 

 

 

Katarzyna Pierzchała 2754 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }