PepsiCo bardziej eko

Producent określił cel, w ramach którego udział materiału pochodzącego z recyklingu (rPET) we wszystkich butelkach produkowanych przez firmę na terenie Unii Europejskiej wyniesie 50 proc. do 2030 roku.

Ponadto do 2025 roku PepsiCo zamierza zrealizować cel pośredni na poziomie 45 proc.

Tym samym producent ponad trzykrotnie zwiększy w swoich opakowaniach ilość obecnie stosowanego materiału pochodzącego z recyklingu, co odpowiada ilości ponad 50 000 ton (wartość uwzględnia ogólny wzrost całkowitego wykorzystania PET w okresie kolejnych 13 lat (2018 – 2030) - rPET.

Deklaracja PepsiCo to odpowiedź na kampanię Komisji Europejskiej dotyczącą dobrowolnego zobowiązania w zakresie przetwarzania plastiku, której celem jest, aby do roku 2025 na rynku europejskim do produkcji nowych opakowań użytych zostało 10 mln ton materiału pochodzącego z recyklingu. Cel PepsiCo dotyczy wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej w roku 2025 (określony cel nie dotyczy Wielkiej Brytanii, która przystąpiła do celów dotyczących rPET wyznaczonych przez UK Plastics Pact) i wszystkich marek napojowych oferowanych w opakowaniach PET (podstawowy rodzaj tworzywa używanego do produkcji butelek), w tym Pepsi, Pepsi MAX, 7Up, Tropicana oraz Naked. Cel dotyczy zakładów własnych firmy produkujących napoje oraz partnerów franczyzowych.

Określony dziś cel nawiązuje do globalnej strategii PepsiCo "Działanie ze świadomością celu" (Performance with Purpose), która zakłada, że do roku 2025 wszystkie rodzaje opakowań zostaną zaprojektowane w sposób zapewniający pełną możliwość ich ponownego przetworzenia, kompostowania lub biodegradacji, a także zmniejszenia ich śladu węglowego. PepsiCo szacuje, że już teraz 90 proc. wszystkich jej opakowań napojowych na świecie nadaje się do ponownego przetworzenia.

Obecnie na terenie UE PepsiCo w znaczącym stopniu korzysta z przetworzonych materiałów plastikowych do celów spożywczych (rPET), przy poziomie wykorzystania rPET przez zakłady zlokalizowane na terenie UE w roku 2017 wynoszącym 13 proc.

- W PepsiCo poważnie podchodzimy do naszych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, a jednocześnie niezmiennie poszukujemy sposobów tworzenia nowych produktów w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Nasza misja w Unii Europejskiej polegała na budowaniu kultury zachęcania oraz wspierania odzysku i recyklingu opakowań. Z radością stwierdzam, że w wyniku określonego dziś celu udział opakowań pochodzących z recyklingu w PepsiCo zostanie w kolejnych latach zwiększony, a wyznaczony przez nas cel zrealizowany i przekroczony – powiedział Silviu Popovici, prezes PepsiCo na teren Europy i Afryki Subsaharyjskiej.

Oprócz ogłoszonego przez PepsiCo celu, firma kontynuuje współpracę z licznymi podmiotami w procesie zwiększania odnawialności opakowań plastikowych, m.in. poprzez członkostwo w New Plastics Economy – trzyletniej inicjatywie prowadzonej przez Fundację Ellen MacArthur, której celem jest stworzenie funkcjonalnego systemu recyklingu opakowań plastikowych.

Istotnym elementem zwiększania dostępności przetworzonych opakowań plastikowych, odpowiednich do ponownego zastosowania w produkcji, jest zapewnienie możliwości zwrotu butelek w systemie recyklingu, a nie zaśmiecanie środowiska. Oprócz udziału w programach Rozszerzonej odpowiedzialności producenta (Extended Producer Responsibility) na terenie całej UE, PepsiCo jest partnerem programów mających na celu zwiększanie poziomu zbieranych i przetwarzanych opakowań plastikowych. Obejmują one promocję recyklingu i edukację konsumentów poprzez kampanie informacyjne na etykietach opakowań, jak np. „Jede Dose zählt”/„Every Can Counts” w Austrii czy „Vous triez, nous recyclons”, kampanię konsumencką we Francji, wskazującą znaczenie sortowania odpadów w celu zapewnienia możliwości ponownego wykorzystania butelek plastikowych.

W Polsce PepsiCo współpracuje z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań, która rozpoczęła w tym roku realizację programu pod nazwą „Działaj z imPETem”, zainicjowanego przez cztery wiodące podmioty (Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Coca-Cola HBC Polska, Nestlé Polska Oddział Nestlé Waters oraz Żywiec Zdrój), oferujące na rynku produkty spożywcze (wody i napoje) w butelkach PET. Celem przedsięwzięcia jest znaczące zwiększenie zbiórki i recyklingu surowca PET w Polsce.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.