Grupa Transporeon i TIM Consult łączą siły

Połączenie umożliwi zaoferowanie klientom na całym świecie, opartej na chmurze platformy dla inteligentnej logistyki transportu oraz rozwiązań w zakresie zarządzania realizacją zamówień na przewozy.

(Na zdjęciu zarząd TIM Consult i Grupy Transporeon)

TIM Consult została założona w Niemczech w 1995 r. Na całym świecie świadczy usługi doradcze w zakresie logistyki, market intelligence oraz procurement, we wszystkich branżach oraz rodzajach transportu.

Dzięki poszerzeniu platformy Transporeon o portfolio TIM Consult, klienci będą mogli czerpać korzyści z nowych rozwiązań w obszarze badań rynkowych, a także z usług doradczych oraz jeszcze szybszego dostępu do innowacyjnych aplikacji do analizy Big Data. Z kolei TIM Consult będzie mógł rozwinąć swoją działalność, zyskując dostęp do szerokiej bazy podmiotów działających na rynku logistycznym, połączonych ze sobą poprzez platformy Transporeon, Mercareon i Ticontract.

W wyniku połączenia obu firm, TIM Consult będzie w 100% należał do Grupy Transporeon. Jednak biura spółki w Mannheim (Niemcy) oraz w Nowym Jorku będą nadal prowadzić niezależną działalność, podobnie jak jednostki biznesowe “Warehousing and Intra-Logistics” oraz „Waste Management”, które realizują swoje strategie rozwoju w ramach wyspecjalizowanych zespołów.

Björn Klippel został akcjonariuszem Grupy Transporeon, pozostając jednocześnie na stanowisku dyrektora zarządzającego TIM Consult. Natomiast Oliver Kahrs, związany z Transporeon od 2008 r. i pełniący funkcję dyrektora strategicznego, został mianowany dodatkowym dyrektorem zarządzającym TIM Consult. Wspólnie będą odpowiadali za rozwój oraz innowacje.

Transporeon to oparta na chmurze platforma logistyczna, umożliwiająca współpracę z globalną siecią podwykonawców w zakresie logistyki. Tworzy ona cyfrowe połączenie pomiędzy załadowcami i ich partnerami logistycznymi oraz wspiera przejrzyste i korzystniejsze cenowo przepływy materiałowe na całym świecie. Poprzez cyfryzację całego logistycznego łańcucha dostaw, umożliwia również sprawną komunikację i współpracę międzynarodowej wspólnoty usługodawców w zakresie załadunku i logistyki.

Firma łączy globalną sieć ponad 1 000 nadawców (producentów, dostawców i detalistów), 65 000 przewoźników (dostawców usług logistycznych i transportowych, 3PL, spedytorów, brokerów i kierowców) oraz ponad 100 000 użytkowników w ponad 100 krajach za pośrednictwem szeregu rozwiązań software-as-a-service dostępnych w 24 wersjach językowych.

Rozwiązania Grupy Transporeon obejmują konsultacje, doradztwo i całokształt wsparcia z wielojęzyczną obsługą klienta w 24 różnych językach. Zapewnia to dopasowanie do indywidualnych potrzeb każdej organizacji, zwiększając wydajność nadawcy/przewoźnika, optymalizując jednocześnie marże przewoźnika i obniżając emisję CO2. Usługi transportowe posiadają certyfikat ISO. Siedziba główna Grupy mieści się w Ulm, w Niemczech, a Transporeon Spółka – w Krakowie.

Joanna Hamdan 13675 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.