PIP twierdzi, że w polskim Amazonie jest coraz lepiej

42 decyzje nakazujące usunięcie nieprawidłowości i jeden mandat karny wydali w tym roku inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, którzy skontrolowali cztery centra dystrybucyjne Amazona. Od części decyzji Amazon odwołał się do sądu.

Państwowa Inspekcja Pracy w bieżącym rok przeprowadziła 13 kontroli w centrach logistycznych firmy Amazon. Najwięcej – siedem - w Bielanach Wrocławskich (dwa centra). Po dwie kontrole przypadły na Sady koło Poznania, Sosnowiec i Kołbaskowo.

Inspektorzy stwierdzili m.in. takie nieprawidłowości, jak nieterminowe prowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie BHP, nieprzestrzeganie przepisów BHP w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz nieustalenie w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi stanowisk pracy i zasad otrzymywania posiłków profilaktycznych i napojów.

Kolejne potwierdzone zarzuty wobec polskiego oddziału Amazona to brak zapewnienia posiłków profilaktycznych pracownikom „wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny przekraczający 1,1 tys. kcal u kobiet, na podstawie szacunku przeprowadzonego przez pracodawcę metodą Lehmanna”.

Inne nieprawidłowości to m.in.: brak wyposażania stanowisk obsługi monitorów ekranowych w krzesła spełniające minimalne wymagania BHP i ergonomii, błędy w protokołach z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz niewyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej.

Ostatnie trzy naruszenia praw pracowniczych to nieterminowe wydawanie świadectw pracy i wypłat wynagrodzenia oraz zaniżania jego wysokości a także nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy (nieprawidłowo sporządzone rozkłady czasu pracy, planowanie pracy w godzinach nadliczbowych).

Po kontrolach inspektorzy pracy skierowali do Amazona 42 decyzje nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 57 wniosków w wystąpieniach oraz sześć poleceń. Nałożono też jeden mandat karny (CD w Kołbaskowie), jednak w nieujawnionej przez PIP wysokości. Wiadomo jedynie, że Inspekcja może nałożyć mandat jedynie od 1 do 2 tys. zł. Ponadto podczas prowadzonych kontroli udzielono 38 porad z zakresu prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy.

Mimo deklaracji Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka, że Amazon „wykazuje wolę współpracy z inspektorami”, firma zaskarżyła do sądu jedną decyzję PIP. Chodzi o pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc. Inspektorzy dokonali tych pomiarów według innej metodologii niż Amazon. Ten z kolei uważa, że właściwsza jest ta polegająca na oszacowaniu wydatku energetycznego według uproszczonej tabelarycznej metody, bez uwzględnienia tempa pracy.

Jak informuje PIP „pomiarów dokonano dla różnych mas i gabarytów towarów, w dniu o przeciętnym rytmie pracy, w trakcie cyklicznych, powtarzających się czynności, takich jak składanie kartonu, pobieranie produktów z wózka, skanowanie produktów, pakowanie ich do kartonów, zaklejanie kartonu z produktami, przełożenie kartonu na taśmę, wymiana wózka z pustego na pełny, ciągnięcie lub pchanie wózka przez kilka lub kilkanaście metrów, podnoszenie paczek o zróżnicowanej wadze i gabarytach z taśmy rolkowej i układanie ich w kontenerze”.

Zmierzono 11 stanowisk pracy, z czego na siedmiu stwierdzono zbyt wysokie wartości wydatku energetycznego pracowników. W związku z tym kontrolerzy skierowali do Amazona wniosek o zastosowanie rozwiązań zmierzających do ograniczenia długotrwałego wysiłku personelu wykonującego ręczne prace transportowe na skontrolowanych stanowiskach.

Podczas kontroli sprawdzono także, czy Amazon zastosował się do wytycznych PIP z ubiegłych lat. W tym przypadku wyniki są zadowalające - Inspekcja stwierdziła, że większość wydanych środków prawnych z poprzednich lat zostało wykonanych.

Wszystkie tegoroczne kontrole są wynikiem skarg, które napłynęły do Inspekcji Pracy. - Kontrole PIP nie potwierdziły części zarzutów pojawiających się w skargach pracowniczych. Przykładowo, wśród 29 skarg, jakie wpłynęły do inspekcji od pracowników jednego z centrów, jedynie osiem potwierdziło się podczas kontroli – mówi Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy.

I tak inspekcje w innym z centrów Amazona nie wykazały sygnalizowanych naruszeń prawa w zakresie organizacji stanowisk pracy podczas upału na zewnątrz budynku - na co skarżyli się pracownicy - a wręcz przeciwnie. Według PIP pracodawca nie tylko zapewnił napoje chłodzące, izotoniczne, rotację na stanowiskach pracy narażonych na wysokie temperatury, ale też „dodatkowo podniósł komfort cieplny przy pracach związanych z załadunkiem kontenerów poprzez wyposażenie stanowisk pracy w mobilne wentylatory o wysokiej wydajności”.

Inspekcja Pracy zapowiada dalsze monitorowanie przestrzegania praw pracowniczych w Amazonie. W latach 2014-2018 przeprowadziła już 53 kontrole.

A oto oficjalny komentarz Amazona ws. kontroli Inspekcji:

"Od początku naszej działalności w Polsce ściśle współpracujemy z przedstawicielami władz, w tym z Inspekcją Pracy, i zapewniamy im pełen wgląd w nasze warunki pracy i standardy bezpieczeństwa. Jeśli jakieś kwestie wymagają poprawy -  natychmiast wprowadzamy zmiany. Nieustannie koncentrujemy się także na otwartym i bezpośrednim dialogu z naszymi pracownikami, dzięki któremu możemy ciągle doskonalić nasze środowisko pracy.

Aby walczyć z mitami na temat warunków pracy w Amazon, otworzyliśmy nasze centra logistyki e-commerce dla zwiedzających. Zachęcamy każdego zainteresowanego tym, jakie miejsce pracy stworzyliśmy, aby sam się o tym przekonał odwiedzając jeden z naszych budynków. Zapisy dostępne są na www.zwiedzanieamazon.pl. Tylko w tym roku, tylko w Polsce, nasze centra logistyki e-commerce, odwiedziło już ponad 2000 osób. Stworzyliśmy w Polsce już ponad 14 000 stałych miejsc pracy i wygenerowaliśmy inwestycje w wysokości ponad 4 miliardów złotych. Dokładamy wszelkich starań aby być pracodawcą pierwszego wyboru w każdym regionie, w którym prowadzimy działalność".

 

Katarzyna Pierzchała 3478 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.