Eurocash z bardzo dobrymi wynikami, szczególnie w hurcie

Segment hurtu na ścieżce wzrostu, a detal pod znakiem akwizycji i integracji przejętych sklepów - tak Grupie Eurocash minęło pierwsze półrocze. Firma zdecydowała też o udzielaniu franczyzy i agencji na koncepty Duży Ben oraz Kontigo.

Przychody Grupy Eurocash w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. wyniosły prawie 10,8 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. Sam wzrost organiczny Grupy - z wyłączeniem przejętej w drugim kwartale sieci sklepów Mila - wyniósł ponad 5 proc.

Grupa notuje bardzo dobre wyniki w segmencie hurtowym. Sprzedaż tego segmentu wzrosła o ponad 5 proc. r/r do 8,6 mld zł, a EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację, przekroczyła 160 mln zł i była o 13 proc. wyższa niż przed rokiem.

W hurcie, który pozostaje wiodącym segmentem działalności Grupy Eurocash, kontynuujemy poprawę efektywności operacyjnej, co przekłada się zarówno na rosnącą sprzedaż, jak i wzrost wyniku EBITDA - wyjaśnia Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Podaje, że w drugim kwartale sprzedaż like-for-like w ich hurtowniach cash&carry wzrosła o 2,7 proc., co jest najlepszym wynikiem tego formatu od ponad czterech lat i potwierdza skuteczność przeprowadzonej w ubiegłym roku restrukturyzacji.

Owczarek wskazuje ponadto, że na bardzo dobre wyniki segmentu hurtowego w pierwszym półroczu br. złożył się także silny, 10-procentowy wzrost sprzedaży w formacie dystrybucji aktywnej (Eurocash Dystrybucja), który obejmuje dostawy m.in. do klientów zrzeszonych w sieciach franczyzowych i partnerskich Lewiatan, Euro Sklep, Groszek oraz PSD (Gama).

Eurocash ujawnił także, że sprzedaż segmentu detalicznego wzrosła mu w pierwszych sześciu miesiącach br. o ponad 7 proc. do blisko 1,8 mld zł. Wpływ na wynik EBITDA tego segmentu (w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła 53,5 mln zł) ma integracja oraz remodeling i renowacja sklepów Eko. Po pierwszej połowie tego roku już 149 sklepów Eko działało pod szyldem Delikatesy Centrum, a trzy zaczęły funkcjonować pod szyldem Lewiatan.

Zmianie szyldu towarzyszy remodeling i renowacja sklepów, co wiąże się z ich czasowym zamknięciem na czas remontu, a także wyprzedażą produktów i późniejszymi działaniami promocyjnymi. - W krótkim terminie odbija się to na rentowności segmentu. Dzięki renowacji lokalni klienci mają jednak możliwość robienia zakupów w znacznie dogodniejszych warunkach i przede wszystkim mają dostęp do znacznie korzystniejszej oferty – tłumaczy dyrektor finansowy Eurocash.

Dodaje, że Grupa już dziś widzi, że sklepy po zmianie szyldu odnotowują lepsze wyniki sprzedaży od tych, które jeszcze nie przeszły renowacji.

- W segmencie detalicznym kolejnym ważnym wydarzeniem w drugim kwartale tego roku było sfinalizowanie zakupu 187 sklepów Mila. Akwizycja ta dołożyła ponad 120 mln zł sprzedaży do całkowitych przychodów segmentu – mówi Jacek Owczarek.

Uwzględniając natomiast przychody sieci Mila od początku roku, sprzedaż pro forma segmentu detalicznego Grupy wyniosła prawie 2,4 mld zł, czyli o 43 proc. więcej niż rok wcześniej. – Sfinalizowanie zakupu sieci Mila oraz planowane nabycie udziałów w spółce Partner, prowadzącej 26 sklepów Lewiatan, to kolejne etapy konsekwentnie realizowanej przez nas strategii, mającej na celu wzmocnienie pozycji rynkowej tysięcy niezależnych przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne w Polsce – wyjaśnia Jacek Owczarek.

Podkreśla, że dzięki własnym placówkom Eurocash może sprawniej wdrażać w życie innowacyjne rozwiązania, zwiększać efektywność w obszarze logistyki, marketingu, jak i uzyskiwać od dostawców warunki zakupowe, które poprawią konkurencyjność jego klientów wobec dyskontów.

Z raportu finansowego za pierwsze półrocze br. wynika ponadto, że rozwijany przez Eurocash projekt dostaw produktów świeżych, który jest kluczowy dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej sklepów detalicznych, przyniósł w pierwszym półroczu br. ponad 300 mln zł przychodów i był bliski osiągnięcia progu rentowności już w drugim kwartale – znacznie szybciej od oczekiwań.

Znormalizowana EBITDA (po wyłączeniu kosztów o charakterze jednorazowym) dla całej Grupy Eurocash w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła blisko 160 mln zł wobec niespełna 158 mln zł przed rokiem.

Z kolei znormalizowany skonsolidowany zysk netto w pierwszym półroczu br. wyniósł 21 mln zł wobec 38 mln zł przed rokiem. Niższy wynik związany był głównie ze wzrostem amortyzacji oraz kosztów finansowych.

W pierwszym półroczu br. Grupa Eurocash zanotowała silne dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 186 mln zł. Mimo wypłaty dywidendy i wydatków na nabycie sieci Mila (łącznie 450 mln zł), zadłużenie netto Grupy Eurocash na koniec czerwca 2018 r. było na bezpiecznym – według Owczarka - poziomie (1,9 x 12-miesięczna EBITDA).

Ujemny wpływ na bieżącą rentowność Grupy Eurocash ma segment Projekty. Obejmuje on inwestycje w rozwój innowacyjnych formatów detalicznych, takich jak Duży Ben (sklepy z alkoholem), abc na kołach (mobilne sklepy spożywcze) oraz Kontigo (sklepy kosmetyczne), a także rozwój dystrybucji wysokiej jakości produktów świeżych.

– Pomimo że Projekty obciążają wynik EBITDA, my patrzymy na tę pozycję nie jak na koszt, tylko jak na inwestycję – wyjaśnia Owczarek. - Nie ma znaczenia, że z księgowego punktu widzenia są one widoczne w rachunku wyników zamiast w rachunku przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej. Projekty wzmacniają konkurencyjność niezależnych polskich przedsiębiorców. Nasi klienci często nie są w stanie sfinansować samodzielnie takich inwestycji, więc uważamy, że naszą rolą jest przejąć tę odpowiedzialność – mówi.

Dodaje, że po czasie, projekty zaczną przynosić korzyści nie tylko właścicielom niezależnych sklepów, ale też i Grupie. - W drugim kwartale projekt dostaw artykułów świeżych był bliski osiągnięcia progu rentowności. Znacznie wcześniej od naszych pierwotnych oczekiwań – zwraca uwagę członek zarządu Eurocash.

Informuje też, że po okresie testów Grupa Eurocash zdecydowała o udostępnieniu niezależnym przedsiębiorcom konceptów Duży Ben oraz Kontigo. Sieci te będą rozwijane w modelu franczyzowym i agencyjnym.

 

Katarzyna Pierzchała 4524 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.