Henkel aktualizuje prognozy

Henkel chwali się wynikami w II kwartale: znaczącym wzrostem przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, dalszą poprawą marży i wyższym poziomem zysku.

Przychody producenta kosmetyków i chemii gospodarczej wzrosły do rekordowego poziomu 5,143 mld euro, co oznacza organiczny wzrost o 3,5 proc. Zysk operacyjny wzrósł o 1,8 proc. do 926 mln euro, a marża zysku operacyjnego zwiększyła się o 20 punktów bazowych (0,2 pkt proc.) do 18 proc. Zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się o 19, proc., ale gdyby wyłączyć różnice kurów walutowych, wzrost byłby znacznie wyższy: 7,7 proc. Z kolei różnice kursowe spowodowały obniżenie przychodów ze sprzedaży o 6,1 proc., czyli ok. 310 mln euro.

– Za sprawą silnego wzrostu organicznego, w drugim kwartale bieżącego roku firma Henkel odnotowała poprawę wyników pomimo niekorzystnego wpływu różnic kursowych i wzrostu cen materiałów. Wartość kwartalnych przychodów ze sprzedaży zwiększyła się do rekordowego poziomu, nastąpiła dalsza poprawa skorygowanej marży EBIT, a skorygowany zysk za kwartał osiągnął najwyższy poziom w historii spółki – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkla. – Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął bardzo wysoki wzrost w ujęciu organicznym, dynamika wzrostu sektora Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) była wysoka, a sektor Beauty Care (kosmetyki) również odnotował dodatnie wyniki – dodał.

Wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym miał miejsce we wszystkich regionach geograficznych i był bardzo silny na rynkach wschodzących oraz dobry na rynkach rozwiniętych. Segmenty dóbr konsumpcyjnych w regionie Ameryki Północnej powróciły na ścieżkę wzrostu, a poziom usług ustabilizował się na zwykle obserwowanym poziomie.

Producent Persilu, Schwarzkopfa i Fa zaktualizował też roczną prognozę, uwzględniając bardziej negatywny niż zakładano wpływ różnic kursowych oraz cen materiałów. Przewidywany wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy w ujęciu organicznym wyniesie 2 proc.–4 proc. (bez zmian), marża EBIT na poziomie ok. 18 proc. (poprzednio: ponad 17,5 proc.), wzrost zysku na akcję (EPS) o 3–6 proc. (poprzednio: 5–8 proc.). Mocniej mają natomiast wzrosnąć przychody w segmencie klejów: zamiast wcześniej przewidywanego wzrostu o 2-4 proc. teraz Henkel zakłada ich zwiększenie o 4-5 proc.

 – Prognozy potwierdzają, że chcemy się konsekwentnie koncentrować na utrzymaniu trwałego i rentownego wzrostu oraz dalszej realizacji naszych strategicznych priorytetów – powiedział Hans Van Bylen.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.