W II kwartale Wawel wyhamował

Po bardzo dobrym I kwartale roku w kolejnych trzech miesiącach krakowski producent słodyczy miał przychody niższe niż rok wcześniej. Spadł też zysk netto.

Łącznie w całym pierwszym półroczu 2018 roku przychody ze sprzedaży Wawelu sięgnęły niemal 252,9 mln zł i były o 4 proc. wyższe niż w takim samym okresie przed rokiem. Na wynik ten złożyły się wzrost sprzedaży w I kwartale o 8 proc. i jej spadek w II kwartale o 2 proc.

To, że obroty w ciepłych miesiącach były niższe od tych z początku roku o ponad 65 mln zł, jest zjawiskiem sezonowym i naturalnym. W 2017 roku, przy znacznie chłodniejszej wiośnie różnica wyniosła jedynie 53 mln zł.

– Do głównych zagrożeń i czynników ryzyka należy zaliczyć wzrost cen podstawowych surowców do produkcji (głównie ziarna kakaowego), wystąpienie niekorzystnych dla spółki zmian kursów walutowych (głównie EUR, USD, GBP), co w konsekwencji może wpłynąć na wzrost kosztów zakupu surowców z importu, wysoki udział w sprzedaży Jeronimo Martins Polska S.A. (właściciel sieci detalicznej Biedronka) – wylicza spółka w sprawozdaniu z działalności.

Nie podaje jednak aktualnego udziału Biedronki w przychodach. Półtora roku temu zasady współpracy Wawelu z Biedronką uległy zmianie i spółki ograniczyły współpracę. Wcześniej portugalska sieć odpowiadała za jedną czwartą sprzedaży producenta Kasztanków, Tiki Taków i Malagi.

Mimo ryzyka walutowego spółka nie planuje w najbliższym czasie znaczących operacji zabezpieczających ryzyko walutowe. Wpływy z tytułu eksportu produktów w istotnej części (w około 24 procentach) zabezpieczają wydatki z tytułu importu towarów i usług. Pozostała otwarta ekspozycja walutowa z tytułu zakupów importowych jest kalkulowana w cenie wyrobu gotowego.

Choć zysk brutto na sprzedaży producenta w I połowie roku wzrósł o 18 proc. do 94,1 mln zł, to już zysk operacyjny zwiększył się tylko o 2 proc. do niespełna 37 mln zł z powodu wzrostu kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu (te ostatnie wzrosły o 57 proc.). Zysk netto natomiast spadł do 30,45 mln zł z 34,9 mln zł przed rokiem. To efekt niższych niemal czterokrotnie przychodów finansowych i ponadpięciokrotnie wyższych kosztów finansowych.

Magdalena Weiss 1919 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }