Grupa ID Logistics podsumowuje II kwartał 2018

Francuska grupa logistyczna liczy na wzrost przychodów w Polsce w całym 2018 r. o 20 proc.

ID Logistics, firma specjalizująca się w logistyce kontraktowej, w II kwartale 2018 roku zwiększył przychody o 8,3 proc. (licząc w stałych kursach walut) do poziomu 353 mln euro.

Grupa podpisała nowe kontrakty i uruchomiła kolejne centra dystrybucyjne, tym samym umacniając swoją pozycję na rynku logistyki kontraktowej. W całym pierwszym półroczu 2018 roku przychody grupy osiągnęły poziom 680,4 mln euro i wzrosły o 6,1 proc.

Grupa ID Logistics zadowolona jest ze swoich wyników w każdym z 17 krajów, w których prowadzi działalność. Największą dynamikę wzrostu osiągnięto na macierzystym rynku francuskim, gdzie dzięki pozyskaniu nowych kontraktów w 2. kwartale przychody wyniosły 175,8 mln euro i wzrosły o 10,3 proc, podczas gdy w I kwartale było to 3,1 proc. Z kolei przychody z działalności na rynkach międzynarodowych zwiększyły się o 6,4 proc. do 177,5 mln euro, mimo niekorzystnych wpływów kursów walut szczególnie odczuwanych w Argentynie i Brazylii. Dla porównania, w I kwartale przychody Grupy z działalności międzynarodowej wzrosły o 4,5 proc.

We Francji Conforama powierzy ID Logistics zarządzanie nowym magazynem, który zostanie uruchomiony w Tournan en Brie w regionie paryskim. Obiekt o powierzchni 177 tys. mkw., obsługiwany przez około 400 pracowników, będzie jednym z największych tego typu magazynów w Europie. W Rosji ID Logistics zwiększył zakres współpracy z siecią handlową Auchan. W ciągu najbliższych tygodni operator uruchomi trzy krajowe magazyny o łącznej powierzchni 50 tys. mkw. Dwa z nich będą nowymi obiektami, natomiast trzeci to przejęcie już istniejącego magazynu. W Holandii Grupa rozszerzyła współpracę z PPG Industries - światowym liderem w produkcji farb, lakierów, materiałów chemicznych, wyrobów optycznych, szkła i włókien szklanych, przejmując obsługę centrum dystrybucyjnego PPG w Amsterdamie. Magazyn o powierzchni 16 tys. mkw. wyposażony jest w zautomatyzowany system przyjęcia, magazynowania i wydania oparty na przenośnikach i układnicach paletowych. To właśnie stąd artykuły oferowane przez jednostkę biznesową Architectural Coatings dostarczane są do sieci detalicznych i innych odbiorców w krajach Beneluksu, Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

W II kwartale również w Polsce ID Logistics utrzymało dynamiczne tempo rozwoju, zgodnie z przyjętym planem.

- W 2018 roku powinien nastąpić bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży ID Logistics w Polsce, z oczekiwanym wzrostem na poziomie ponad 20 proc. Będzie to możliwe głównie dzięki trzem nowym magazynom, które uruchomiliśmy w 2017 roku (Gliwice dla Mieszka, Bydgoszcz dla Carrefoura i Grodzisk Mazowiecki dla PepsiCo), ale także dzięki wzrostowi wolumenów i rozszerzaniu zakresu usług we wszystkich naszych magazynach - mówi Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics Polska. - W pierwszym półroczu 2018 roku skupiliśmy się przede wszystkim na pełnej stabilizacji nowych aktywności, i ten etap jest już zakończony. Teraz pracujemy nad projektami, które mają być realizowane w drugim półroczu, w tym rozwijaniem współpracy z naszymi nowymi i obecnymi klientami, np. e-commerce dla Norauto, oraz w magazynach. W kontekście bardzo trudnego rynku pracy rozwój jest możliwy tylko dzięki ścisłej współpracy z klientem, strategii silnie ukierunkowanej na innowacyjność i dużego nacisku na zarządzanie zasobami ludzkimi - dodaje.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.