Orlen powołał nowych członków zarządu

Rada Nadzorcza PKN Orlen na piątkowym posiedzeniu powołała do zarządu: Michała Roga na stanowisko członka zarządu ds. handlu hurtowego i międzynarodowego oraz Armena Konrada Artwicha na stanowisko członka zarządu ds. korporacyjnych. Zaczną oni pełnić swoje obowiązki od 1 września br.

Piątkowe decyzje rady nadzorczej oznaczają, że zarząd PKN Orlen będzie od września pracował w 7-osobowym składzie:
- Daniel Obajtek - prezes zarządu, dyrektor generalny,
- Patrycja Klarecka - członek zarządu ds. sprzedaży detalicznej,
- Józef Węgrecki - członek zarządu ds. operacyjnych,
- Wiesław Protasewicz - członek zarządu ds. finansowych,
- Zbigniew Leszczyński - członek zarządu ds. rozwoju,
- Michał Róg - członek zarządu ds. handlu hurtowego i międzynarodowego,
- Armen Konrad Artwich - członek zarządu ds. korporacyjnych.

Michał Róg, jeden z dwóch nowych członków zarządu jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Canadian International Management Institute and Harvard Business School. Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w firmie Tle-Fonika Kable, gdzie pracował jako: wiceprezes ds. sprzedaży – sektor dystrybucja i energetyka, był też dyrektorem ds. sprzedaży i rozwoju produktu średnich i wysokich napięć, dyrektorem ds. sprzedaży na rynku bałkańskim a także dyrektorem ds. handlu krajowego i dyrektorem biura rynku krajowego.

W marcu br. został członkiem zarządu ds. handlowych w Orlen Oil z siedzibą w Krakowie, a w kwietniu członkiem zarządu Paramo a.s. z siedzibą w Pardubicach, Czechy.

Z kolei Armen Konrad Artwich jest radcą prawnym. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia z zakresu finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Studiował także prawo spółek i prawo handlowe na University of Sheffield, School of Law. Aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od stycznia 2018 r. był dyrektorem Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej, w latach 2016-2018 jako zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju odpowiadał m.in. za projekty legislacyjne z obszaru prawa gospodarczego oraz za nadzór merytoryczny nad Głównym Urzędem Miar oraz Polskim Centrum Akredytacji.

Jednocześnie od lipca 2016 r. był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego (przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki). W latach 2011-2016 był zatrudniony w Obszarze Prawnym Banku Zachodniego WBK, gdzie odpowiadał za obsługę prawną bankowości inwestycyjnej w Pionie Global Banking & Markets. Jest też absolwentem XVIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Za działalność pro publico bono odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i nagrodą Fundacji Polcul.

Katarzyna Pierzchała 5103 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.