EI dofinansuje rozwój stacji Moya

Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, podpisał list intencyjny dotyczący zakupu mniejszościowego pakietu akcji spółki Anwim, największego niezależnego operatora stacji benzynowych w Polsce, które działają pod marką Moya.

Celem transakcji jest wzmocnienie akcjonariatu oraz dokapitalizowanie spółki, aby umożliwić jej dalszy rozwój. Jak podaje EI, ostateczna wartość transakcji zostanie ustalona w toku dalszych negocjacji. Zastrzega, że zakończenie procesu zależy od dwóch czynników: pomyślnego przebiegu analiz inwestycyjnych oraz wymaganej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Anwim powstał w 1992 r. jako spółka założona przez dwóch przedsiębiorców. Początkowo koncentrował się na hurtowym obrocie paliwem. W 2009 r. rozpoczął działalność detaliczną pod marką Moya, która generuje już połowę przychodów firmy.

Obecnie Moya to ogólnopolska sieć ponad 180 stacji benzynowych, zlokalizowanych we wszystkich województwach, przy głównych trasach tranzytowych, przy drogach lokalnych i w miastach. Ich integralną częścią są sklepy. Spółka planuje w najbliższych pięciu latach co najmniej podwoić liczbę stacji. W ubiegłym roku łączne przychody z działalności hurtowej i detalicznej Anwim wyniosły 3,1 mld zł. Firma zatrudnia 250 osób.

Według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego na koniec pierwszego półrocza br. działało w Polsce około 7020 stacji paliw, w tym ponad 3 tys. niezależnych operatorów. Najwięcej sieciowych stacji paliw ma PKN Orlen – ponad 1700. Wśród operatorów niezależnych największym jest właśnie Anwim, którego gonią dwie firmy: Huzar (128 stacji) oraz Slovnaft Partner (80).

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 r. i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld euro. Fundusze te zainwestowały ponad 1,8 mld euro w 142 spółki działające w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 127 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,7 mld euro.

 

Katarzyna Pierzchała 5264 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.