Emperia górą w sądzie

Na razie jeszcze nieprawomocny, ale korzystny dla Emperii wyrok zapadł w sprawie rzekomej zaległości podatkowej z 2011 r., który wraz z odsetkami kosztowałby spółkę ok. 200 mln zł.

- Na skutek skargi emitenta Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 17 lipca 2018 r. w całości uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2017 r. w przedmiocie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. stwierdzającą zaległość podatkową emitenta w wysokości 142 463 805 zł wraz z odsetkami za zwłokę - poinformowała Emperia w komunikacie.

Przypomnijmy: 31 stycznia 2017 r. do Emperii dotarła decyzja dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, wydana po postępowaniu kontrolnym „prowadzonym w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r.”

Zgodnie z treścią decyzji, zdaniem dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie przymusowe umorzenie udziałów w spółce zależnej P1 Sp. z o.o. miało charakter pozorny, a rzeczywistą czynnością prawną dokonaną w dniu 29 grudnia 2011 r. było dobrowolne umorzenie udziałów.

W wydanej decyzji UKS w Warszawie określił zobowiązanie podatkowe Emperia Holding w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r. w wysokości ponad 142,4 mln zł. Spółka zobowiązana została ponadto do naliczenia i zapłaty odsetek za zwłokę od tego zobowiązania, które na dzień doręczenia decyzji wynoszą ponad 52,3 mln zł. Łączna kwota do zapłaty wynosiłaby więc ok. 200 mln zł.

W sierpniu 2017 r. po podtrzymaniu decyzji decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej, utrzymującej w mocy decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, Emperia złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji. Tak się stało.

Magdalena Weiss 1875 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }