Na Facebooku świat się nie kończy

Polacy najmniej ufają serwisom plotkarskim, Facebookowi i TVP - wynika z badania ARC Rynek i Opinia. Najbardziej wiarygodne, według respondentów, są portale specjalistyczne.

Firma badawcza ARC Rynek i Opinia sprawdziła, jakim mediom najbardziej, a komu najmniej ufamy, jeśli chodzi o informacje na temat produktów i usług. Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online) w maju i czerwcu br. na próbie polskich internautów od 15 do 65 lat (N=1249). 

Za najbardziej wiarygodne uznawane są portale specjalistyczne, fora dyskusyjne oraz portale ogólnoekonomiczne. Z kolei najmniejsze zaufanie respondenci wykazywali do portali plotkarskich, Facebooka oraz do telewizji publicznej. Telewizje prywatne mają wyższą wiarygodność od telewizji publicznej.

Spośród najpopularniejszych social mediów (YouTube, Facebook, Instagram) najbardziej wiarygodne dla respondentów są treści w YouTube. Co piąty respondent ufa treściom produktowym w Facebooku i Instagramie. W przypadku YouTube na tak dobry wynik ma wpływ opinia osób najmłodszych – odsetek osób do 24. roku życia ufających temu kanałowi jest niemal dwukrotnie wyższy niż w przypadku osób po 35. roku życia.

Patrząc na wiek respondentów, wyraźnie widać, że osoby najmłodsze częściej deklarują zaufanie wobec informacji pojawiających się w mediach na temat produktów i usług. W ich przypadku poziom zaufania jest wyższy w stosunku do wielu mediów. Dużo bardziej niż dla innych grup wiekowych są dla nich wiarygodne takie źródła jak np. blogi i vlogi, portale wielotematyczne, radio publiczne, kanały w YouTube, prasa drukowana, Facebook oraz Instagram. W najmłodszej grupie wiekowej wśród najbardziej godnych zaufania mediów nie ma ani telewizji publicznej, ani komercyjnej. Również nie pojawia się radio komercyjne, natomiast radio publiczne jest na wysokiej szóstej pozycji. 
Osoby ze starszych przedziałów wiekowych są mniej ufne niż najmłodsi odbiorcy treści. Wśród 10 mediów, którym można zaufać pod kątem rzetelności informacji o usługach i produktach, znalazła się np. telewizja prywatna, nie znalazła natomiast telewizja publiczna. U osób powyżej 35. roku życia w pierwszej dziesiątce nie pojawia się Facebook. 

- Przy planowaniu mediów podstawowym czynnikiem wyboru jest zasięg. Z tego punktu widzenia na przykład telewizja zawsze dominowała w starszych grupach wiekowych. Drugim czynnikiem przy planowaniu kampanii, czynnikiem jakościowym, jest wiarygodność. Nasze wyniki pokazują, że media różnią się między sobą istotnie właśnie pod względem wiarygodności, co z kolei może mieć wpływ na odbiór emitowanych w tych mediach reklam - uważa Adam Czarnecki, wiceprezes ARC Rynek i Opinia.

Z tego punktu widzenia portale specjalistyczne są zwycięzcą rankingu, bo gwarantują wiarygodność. Wyraźnie widoczne są różnice między pokoleniami Z a pokoleniem Y. Na przykład do treści na YouTube dużo większe zaufanie mają najmłodsi respondenci. - Ta utrata zaufania do mediów może być pochodna różnych doświadczeń osób ze starszych grup wiekowych, które być może niejednokrotnie spotkały się z brakiem rzetelności w mediach, co nastawiło ich sceptycznie. Są to też osoby, które pamiętają czasy komunizmu, kiedy media służyły celom propagandowym. Te czynniki mają wpływ na postrzeganie mediów - komentuje Czarnecki.

Maciej Burlikowski 53 Artykuły

W "Media & Marketing Polska" od 2000 r. Zajmuje się m.in. branżą telekomunikacyjną, usług finansowych, samochodami i energetyką. Uwielbia podróże dalekie i bliskie.