Aldik Nova: nasze płace od lat stoją w miejscu

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" działająca w Aldik Nova weszła w spór zbiorowy z zarządem sieci, czyli z Maxima Grupe - litewską spółką, która niedawno przejęła Emperię wraz z należącą do niej siecią sklepów Stokrotka.

Przedmiotem prowadzonego sporu zbiorowego są - informują związkowcy - bardzo niskie zarobki pracowników, brak indeksacji kwoty ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz brak właściwego poszanowania praw i wolności związkowych.

- Pracownicy Aldik Nova w zdecydowanej większości zarabiają mniej od załóg zatrudnionych w innych sieciach handlowych. Oczekiwania pracodawcy co do jakości naszej pracy rosną, a płace stoją od wielu lat w miejscu. Fakt, że płace załogi Aldik po latach ciężkiej i  lojalnej  pracy  zbliżone  są  nadal  do  poziomu  minimalnego  wynagrodzenia  jest  dla  pracowników bardzo krzywdzący i upokarzający - grzmią związkowcy.

Rozmowy z zarządem nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Dwa największe postulaty związkowców to podwyżki miesięcznej płacy zasadniczej o 500 zł oraz miesięcznego ekwiwalentu za pranie do kwoty 60 zł.

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w celu zabezpieczenia interesów załogi zamierza użyć "wszelkich  ustawowych narzędzi do zaprotestowania, ze strajkiem  włącznie. 

Sieć Aldik liczy 30 sklepów i zatrudnia 770 pracowników. Placówki tej sieci, z siedzibą w Lublinie, działają w Świdniku, Kraśniku, Poniatowej, Opolu Lubelskim, Białej Podlaskiej, Zamościu, Krasnymstawie, Biłgoraju, Lubartowie, Warszawie, Pruszkowie i Radomiu. Sieć należy do Maxima Grupė, litewskiej spółki, w której portfolio jest także sieć zlokalizowanych na Kujawach i Pomorzu 36 supermarketów Sano oraz 437 sklepów Stokrotka (nabytych dzięki niedawnemu przejęciu Emperii Holding).

Ilona Mrozowska 4764 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.