PIP: sklepy respektują wolne niedziele

Generalnie detaliści przestrzegają zakazu handlu w niedziele - informuje Państwowa Inspekcja Pracy, która właśnie podsumowała trzy miesiące obowiązywania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta.

Od momentu wejścia w życie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta inspektorzy pracy z własnej inicjatywy lub w związku ze zgłoszeniami na telefony dyżurne w Okręgowych Inspektoratach Pracy (2,6 tys.) przeprowadzili ponad 8,3 tys. kontroli placówek handlowych, które były otwarte w dni objęte zakazem handlu.

Inspektorzy pracy tylko w 7 proc. przypadków stwierdzili, że sklepy zostały otwarte wbrew prawu. W związku ze złamaniem zakazu handlu nałożyli 223 mandaty karne na kwotę 240 tys. zł, skierowali 242 wnioski o ukaranie do sądu oraz zastosowali 145 środków oddziaływania wychowawczego.

Podczas dyżurów w okręgowych inspektoratach pracy, w dni objęte zakazem handlu wpłynęło prawie 2,6 tys. zgłoszeń (2 597). Najwięcej do: Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach (669), OIP Warszawa (480), OIP Kraków (241). Najmniej - do OIP Opole (14), OIP Kielce (23) i OIP Białystok (37).

Niejednokrotnie kilka zgłoszeń dotyczyło tej samej placówki handlowej. Zdarzały się także przypadki podania nieprawdziwych informacji – natomiast inspektor pracy, gdy udał się pod wskazany adres, stwierdził, iż ani pod tym adresem, ani w okolicy nie funkcjonuje placówka handlowa, której dotyczyło zgłoszenie.

Spośród wszystkich informacji, jeszcze w dniu zgłoszenia, inspektorzy pracy zweryfikowali 1 161 (pozostałe są sprawdzane sukcesywnie). Inspektorzy pracy potwierdzili zasadność 309 informacji (ok. ¼ zbadanych). W niektórych sytuacjach, ze względu na problemy z szybkim, bezspornym ustaleniem, czy sklep może korzystać z wyłączeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, nadal toczą się postępowania wyjaśniające. W pozostałych przypadkach sklepy były zamknięte lub otwarte zgodnie z przepisami.

Łącznie, działaniami kontrolnymi i sprawdzającymi Państwowa Inspekcja Pracy objęła prawie 16 tys. placówek handlowych. Reasumując, kontrole wykazały wysoki stopień respektowania przepisów ustawy o  ograniczeniu handlu w niedziele i święta.

W realizację przeprowadzonych działań kontrolnych zaangażowanych zostało, jak dotychczas, ponad 900 inspektorów pracy. Inspektor może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego w wysokości od 1 tys. do 2 tys. zł, a w przypadku recydywy do 5 tys. zł. Może też wystąpić z wnioskiem o ukaranie do sądu, który ma do dyspozycji grzywnę w wysokości maksymalnej 100 tys. zł.

Katarzyna Pierzchała 2473 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }