Dariusz Orłowski ponownie prezesem Wawelu. Po raz ostatni

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Wawel wybrało po raz kolejny Dariusz Orłowskiego na prezesa firmy.

O ponownym wyborze Wawel poinformował po ZWZA 20 czerwca br.

- Zarząd Wawel SA podaje do wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 20.06.2018 r. dokonało wyboru na stanowisko prezesa zarządu pana Dariusza Orłowskiego - poinformowała spółka w komunikacie. - Jednocześnie zarząd informuje, że pan Dariusz Orłowski, wyrażając zgodę na kandydowanie, oświadczył, iż jeżeli zostanie wybrany, będzie to jego ostatnia kadencja w zarządzie emitenta - dodano.

Jak informuje producent, Dariusz Orłowski jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Już rok przed ukończeniem studiów – w 1994 – podjął pracę w Oddziale Regionalnym PKO BP w Krakowie, w Zespole ds. Kredytów Trudnych. Przez następne cztery lata przeszedł drogę od specjalisty ds. finansów poprzez kierownika działu finansów, zastępcę głównego księgowego, dyrektora finansowego aż do dyrektora generalnego w F.H. KrakChemia SA. Jednocześnie w latach 1995-1997 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu firmy leasingowej zależnej od F.H. KrakChemia SA. Następnie objął stanowisko dyrektora finansowego w Gellwe.

Swoją współpracę z firmą Wawel SA rozpoczął 01.07.1999 roku jako dyrektor ds. finansowych. Dwa tygodnie później – 15.07.1999 roku Rada Nadzorcza Wawel SA powołała go również na stanowisko Członka Zarządu. W dniu 27.07.2000 r. w wyniku zmian w strukturze organizacyjnej spółki Dariusz Orłowski objął funkcję członka zarządu dyrektora ds. operacyjnych. 9 lutego 2001 roku, zgodnie z decyzją podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy został prezesem zarządu Wawel SA. Od września 2007 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Publicznej Spółki akcyjnej „Łasoszci” z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina).

Magdalena Weiss 1820 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }