Co trzecia firma handlowa chce zatrudniać

Z najnowszego badania Instytutu Badawczego Randstad wynika, że 35 proc. firm z branży handlowej zamierza w najbliższym półroczu zatrudnić pracowników.

To nieco słabszy wynik niż dla ogółu badanych firm, gdzie taką chęć zadeklarowało 39 proc. ankietowanych w badaniu.

55 proc. firm handlowych zamierza utrzymać zatrudnienie na niezmienionym poziomie i jet to wynik niemal równy średniej dla wszystkich branż (54 proc.). Natomiast niemal dwukrotnie wyższy jest tu wskaźnik tych, którzy maja w planach zmniejszenie liczby zatrudnionych - 7 proc. vs 4 proc.

84 proc. handlowców nie planuje natomiast zatrudniać pracowników sezonowych: tylko 3 proc. ma takie zamiary, a 12 proc. dopuszczą taką możliwość.

Wbrew obiegowej opinii o braku rąk do pracy w branży handlowej, ankietowanym udało się spełnić plany zatrudnienia w minionym półroczu w stopniu większym niż wyniosła średnia dla wszystkich firm (88 proc. vs 82 proc.). Aż 46 proc. zatrudniło taką liczbę osób, jaką chciało (41 proc. dla wszystkich firm), a 27 proc. przyjęło do pracy mniejszą liczbę osób spełniających złożone wymagania niż miało zamiar (31 proc. wśród firm ogółem). Natomiast na zatrudnienie docelowej liczby osób kosztem obniżenia wymagań lub zmiany warunków zatrudnienia zdecydowało się 15 proc. handlowców, o 3 pkt proc. więcej niż średnia ogółem.

Natomiast cudzoziemców firmy handlowe zatrudniają mniej niż ogół przedsiębiorstw - jedynie 17 proc. wobec 23 proc. Najczęściej Ukraińców (83 proc.) i Białorusinów (10 proc.), podobnie jak pozostałe firmy.

Większość firm handlowych pozytywnie ocenia swoją kondycję: 14 proc. uważa, że jest ona bardzo dobra, a 51 proc., że dobra. 27 proc. jest zdania, że ich położenie jest neutralne, a tylko 3 proc. odpowiedziało, że są w złej lub bardzo złej sytuacji.

Badanie "Plany pracodawców" przeprowadzono na zlecenie Instytutu Ranstad w kwietniu i maju 2018. To 37. edycja przeprowadzanego cyklicznie badania (najpierw kwartalnie, obecnie co pół roku). Pytano w nich osoby odpowiadające w firmach bezpośrednio za zatrudnianie pracowników i zarządzanie kadrami. Próba wyniosła 1000 firm, z czego 60 proc. to firmy małe, zatrudniające od 10 do 49 pracowników, 30 proc. to firmy średnie (50-249 pracowników), a 10 proc. - duże (250+ pracowników). W badaniu wzięły udział 182 firmy z branży handlowej.

 

Magdalena Weiss 1872 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }