Jak ukraść 60 miliardów euro?

Taką kwotę co roku tracą europejskie gospodarki z powodu podrabiania produktów.

Zdjęcie (Shutterstock): Na europejskich ulicach handel kwitnie.

Z najnowszego raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wynika, że każdego roku w całej UE straty z powodu podrabiania produktów w 13 sektorach gospodarki wynoszą 60 mld euro. W ciągu ostatnich 5 lat EUIPO śledził koszty ekonomiczne podrabiania produktów w sektorach uznanych za podatne na naruszenia praw własności intelektualnej. Chodzi o branże kosmetyków i higieny osobistej, odzieży, obuwia i akcesoriów, artykułów sportowych, zabawek i gier, biżuterii i zegarków, torebek i walizek, nagrań muzycznych, napojów spirytusowych i win, środków farmaceutycznych, pestycydów, smartfonów, opon i baterii.

Bezpośrednie straty roczne w tych sektorach odpowiadają 7,5 proc. sprzedaży, co jest równoważne z 116 euro na obywatela UE rocznie.

Ponieważ legalni producenci produkują mniej, niż produkowaliby w przypadku braku zjawiska podrabiania produktów, zatrudniają tym samym mniej pracowników. Przekłada się to na utratę 434 tys. miejsc pracy w poniżej wymienionych sektorach.

W Polsce problem jest poważniejszy niż wynika ze średniej dla UE. 13 omawianych sektorów traci w naszym kraju aż 11,8 proc. sprzedaży bezpośredniej rocznie. Jest to równowartość ponad 2,7 miliarda euro (11,4 mld zł) lub 72 euro (301 zł) na jednego mieszkańca Polski rocznie. Miejsc pracy z tego tytułu wspomniane sektory tracą 31,5 tys. W Polsce najbardziej poszkodowane są branża farmaceutyczna (997 mln euro), odzieżowa (595 mln euro), winna i spirytusowa (313 mln euro), kosmetyczna (276 mln euro) i sprzedawców smart fonów (215 mln euro).

- W ciągu ostatnich 5 lat nasze sprawozdania i badania po raz pierwszy dały kompleksowy obraz gospodarczy wpływu podrabiania produktów i piractwa na gospodarkę UE i tworzenie miejsc pracy, a także informacje na temat naruszania praw własności intelektualnej – komentuje António Campinos, dyrektor wykonawczy EUIPO. – Dzięki naszym badaniom wykazaliśmy również pozytywny wpływ własności intelektualnej na zatrudnienie i rozwój. Nasze prace zostały przeprowadzone w taki sposób, aby decydenci i obywatele nie mieli wątpliwości co do wartości własności intelektualnej i szkód wynikających z jej naruszenia – dodaje.

EUIPO jest zdecentralizowaną agencją UE z siedzibą w Alicante (Hiszpania). Zarządza rejestracją znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) i zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW); oba zapewniają ochronę własności intelektualnej we wszystkich państwach członkowskich UE. EUIPO prowadzi również współpracę z krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej UE.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.