Raport: rodzice w pracy

Czego oczekują matki od rynku pracy? Czy benefity spełniają oczekiwania rodziców? Czy mogą liczyć na wsparcie w łączeniu życia prywatnego z pracą? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć raport "Rodzice w pracy", przygotowany przez Pracuj.pl z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.

Najczęściej wybieranym przez ojców i matki urlopem związanym z wychowaniem dziecka jest urlop rodzicielski trwający od 6 do 12 miesięcy. Wybiera go 47 proc. przebadanych rodziców. Według raportu Pracuj.pl „Rodzice w pracy”, najczęściej decydują się na niego kobiety – to opcja wykorzystywana przez 67 proc. badanych Polek.

Co interesujące, 1 na 10 matek nie skorzystała z żadnej formy urlopu po narodzinach dziecka. Natomiast wśród mężczyzn preferowane są dwutygodniowe urlopy ojcowskie – wybiera je 64 proc. badanych ojców. Co więcej, blisko 1 na 3 ojców (29 proc.) nie wykorzystał żadnych przysługujących mu dni wolnych związanych z pojawieniem się na świecie potomka.

Powody powrotu do pracy

Według badań Pracuj.pl „Rodzice w pracy”, młodych rodziców do powrotu do pracy motywują kwestie związane z budżetem domowym, chęcią samorozwoju oraz obawy związane z dłuższą przerwą w karierze. Najczęściej wskazywaną motywacją jest sytuacja finansowa, która nie pozwala na pozostanie z dzieckiem (48 proc.). Równie często (48 proc.) rodzice kierowali się chęcią kontynuowania pracy i rozwoju zawodowego.

- Jak widać z odpowiedzi ankietowanych, to właśnie potrzeby finansowe są główną przyczyną wczesnego powrotu do życia zawodowego. W ankiecie, którą przeprowadziliśmy wcześniej, większość respondentek odpowiedziała twierdząco na pytanie, czy gdyby pieniądze nie były problemem, zdecydowałyby się na pozostanie w domu z dzieckiem – komentuje Karolina Stępniewska, redaktor prowadząca Mamotoja.pl. - Cieszy mnie jednak fakt, że prawie połowa odpowiedzi w raporcie Pracuj.pl wskazuje na potrzebę rozwoju zawodowego i że to także decyduje o powrocie do pracy – dodaje.

Benefity firmowe oczami rodziców

Rodzice badani przez Pracuj.pl wśród najczęściej otrzymywanych od pracodawców benefitów wyliczają m.in. elastyczny czas pracy (36 proc. rodziców), prawo do dodatkowego urlopu (31 proc.), możliwość pracy zdalnej (30 proc.), okazjonalne paczki z prezentami (30 proc.) oraz opiekę medyczną dla dzieci (29 proc.).

- Raport pokazuje ponadto, jaką ewolucję przeszedł w ostatnich latach polski rynek pracy. Jeszcze przed kilkoma laty takie udogodnienia dla rodziców, jak elastyczny czas pracy, możliwość zdalnej realizacji zadań czy opieka medyczna dla rodziny były bardzo istotnym atutem w rywalizacji o pracownika z dzieckiem – podkreśla Konstancja Zyzik, talent acquisition & employer branding team, Grupa Pracuj. - Dziś, choć nadal dostępne są w mniejszości firm zatrudniających respondentów, dla istotnej grupy stały się czymś niemal oczywistym – mówi.

Do świadczeń, których najbardziej brakuje rodzicom w miejscu pracy (odpowiedzi „nie mam i chcę mieć” należą m.in. żłobek i przedszkole przy miejscu pracy (71 proc.), do którego obecnie ma dostęp tylko co dziesiąty z badanych rodziców (9 proc.). Do popularnych poszukiwanych benefitów należą również wyprawki szkolne (77 proc.), becikowe (68 proc.) oraz pokrycie kosztów opieki okołoporodowej (65 proc.).

- W raporcie zdiagnozowany jest rozdźwięk między ofertą benefitów a faktycznie pożądanymi rozwiązaniami. Choć ważny pozostaje obszar bezpośredniego wsparcia finansowo-materialnego (np. wyprawki), kluczowy staje się wymiar infrastrukturalny. Innymi słowy, aby dobrze realizować role zawodowe oraz rodzicielskie, znaczna grupa matek chciałyby móc skorzystać ze żłobkowo-przedszkolnej opieki instytucjonalnej w miejscu pracy – zauważa dr Paulina Pustułka, socjolog, SWPS.

Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Pracuj.pl w kwietniu 2018 r. Pomiar został przeprowadzony na próbie N=506 pracujących osób w wieku 18-39 lat, posiadających dzieci w wieku do 4 lat. Pomiar zrealizowany został metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview). W jego ramach respondenci samodzielnie wypełniali ankiety online, dostępne na panelu badawczym epanel.pl.

Celem badania było poznanie zwyczajów i motywacji związanych z urlopami rodzicielskimi wśród młodych rodziców pracujących w Polsce. Dodatkowy blok pytań był zadawany kobietom, które dzieliły się doświadczeniami dotyczącymi życia podczas urlopu wychowawczego i emocji towarzyszących powrotowi na rynek pracy.

 

 

Katarzyna Pierzchała 5273 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.