Pamapol poprawia wyniki

Grupa Pamapol, składająca się ze spółki matki oraz spółek zależnych Mitmar i WZPOW Kwidzyn, zwiększyła w I kw. 2018 r. przychody i odnotowała zysk w miejsce ubiegłorocznej straty.

W ciągu trzech pierwszych miesięcy roku skonsolidowane przychody Grupy Pamapol wyniosły 128,12 mln zł i były o 6,5 proc. wyższe od osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedniego.

Wzrost sprzedaży zanotowały zwłaszcza spółki zależne Pamapolu, czyli Mitmar (sprzedaż mięsa i wyrobów z mięsa wieprzowego i drobiowego na rynku krajowym i rynkach zagranicznych), którego przychody ze sprzedaży zwiększyły się o jedna czwartą rok do roku oraz WZPOW Kwidzyn (warzywa konserwowe i mrożone) - wzrost o 11,3 proc.

Sama spółka Pamapol natomiast zmniejszyła sprzedaż o 14 proc. Jednak na poziomie wyniku netto to właśnie spółka dominująca odnotowała zysk, natomiast WZPOW miały stratę (choć niższą niż rok wcześniej), a Mitmar zysk niższy niż przed rokiem o niemal połowę. Dobry wynika Pamapolu to przede wszystkim efekt niższych kosztów, zarówno sprzedaży i wytworzenia, jak i operacyjnych.

W efekcie Grupa Pamapol osiągnęła zysk netto w wysokości 419 tys. zł, podczas gdy w I kw. 2017 miała stratę netto w wysokości 72 tys. zł.

- Spółki Grupy Pamapol w okresie sprawozdawczym kontynuowały podjęte w 2017 r. działania ukierunkowane na poprawę rentowności prowadzonej działalności, w szczególności obejmujące automatyzację procesów  produkcyjnych, ograniczenie kosztów składu zewnętrznego, zwiększenie wydajności, optymalizację kosztów stałych i portfolio produktów oraz poprawę parametrów operacyjnych - komentuje spółka w raporcie. - Uruchomiona w grudniu 2017 r. umowa kredytu w ramach konsorcjum bankowego oprócz poprawy struktury finansowania i zapewnienia stabilizacji prowadzonej przez spółki działalności, wpłynęła na poprawę wskaźników zadłużenia, płynności oraz sprawności działania - dodano.

Zdjęcie: Shutterstock

Magdalena Weiss 1872 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }