Podatek i koszty obciążają wynik Eurocashu

Ponad 18,5 mln zł straty netto w I kw. 2018 r. miał największy polski hurtownik.

Grupa Eurocash podała wyniki za I kw. 2018 r. Choć firma wciąż odczuwa skutki konieczności zapłaty niemal 96 mln zł zabezpieczenia zapłaty ewentualnego zobowiązania w podatku VAT (jej partnerzy uczestniczyli w mechanizmie wyłudzania podatku), skonsolidowane przychody i zysk operacyjny wzrosły. Zwiększyła się także marża brutto.

Skonsolidowana sprzedaż Grupy Eurocash w I kwartale 2018 r. wyniosła 5 mld zł i wzrosła o 7,51 proc. rdr. Wzrost sprzedaży związany był głównie ze wzrostem organicznym w segmencie hurtowym. Tu przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 7,22 proc. do 3,98 mld zł. W segmencie detalicznym wzrost był skromniejszy i wyniósł 3 proc. (817,4 mln zł).

- Włączając sprzedaż Projektu Świeże, wynik poprawił się o 8,0 proc. rok do roku (145,68 mln zł w I kwartale 2018 r. w porównaniu do 98,44 mln zł w I kwartale 2017 r.) – komentuje spółka. – Obecnie Projekt Świeże prezentowany jest w segmencie Projekty – dodaje.

W tym segmencie, choć najmniejszym, bo wartym 164,5 mln zł, przychody zwiększyły się o 47,5 proc. rdr.  

Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w I kwartale 2018 r. wzrosła o 0,21  pkt proc. do poziomu 11,63 proc. z 11,42 proc. w 1 kwartale 2017 r. Skonsolidowana EBITDA Grupy Eurocash w I kwartale 2018 r. wzrosła o 5,65 proc i wyniosła 39,61 mln zł. To głównie efekt rozwoju segmentu hurtowego, związanego ze wzrostem sprzedaży zwłaszcza w Eurocash Dystrybucja, a także poprawy rentowności i efektywności operacyjnej w formacie cash&carry. Strata netto Grupy Eurocash wyniosła 18,53 mln zł w porównaniu ze stratą 14,96 mln zł rok wcześniej. Na wynik netto wpływ miała wyższa wartość podatku dochodowego, a także wyższe koszty finansowe, wyjaśnia spółka.

Magdalena Weiss 1776 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }