Rossmann z rekordem

W 2017 r. drogerie Rossmann osiągnęły 9 mld euro obrotów, o 6,8 proc. więcej niż rok temu. To nie tylko rekordowa sprzedaż, ale i tempo wzrostu jeszcze szybsze niż w 2016 r.

Rossmann obecny jest na sześciu rynkach: w Niemczech, Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Turcji i Albanii.

W swojej ojczyźnie ma 2110 sklepów, które przyniosły 6,4 mld euro przychodów ze sprzedaży (wzrost o 4,5 proc.). Rynki zagraniczne natomiast odnotowały skok o 12,9 proc. do 2,6 mld euro, co podbiło ich udział w ogólnych obrotach do 29 proc.

W Polsce w 2017 roku uruchomiono netto 71 sklepów, zwiększając ich liczbę do 1240. To największy zagraniczny rynek Rossmanna - na następnych w kolejności Węgrzech sieć liczy zaledwie 205 placówek. W obu krajach Rossmann świętuje w tym roku swoje 25-lecie.

Łączna wartość aktywów Rossmanna wzrosła o 5,7 proc. do 2 mld euro, a na koniec roku firma dysponowała wolnymi środkami w kwocie 220 mln euro. Inwestycje poczynione w ub.r. kosztowały 120 mln euro i były finansowane ze środków własnych.

Sieć deklaruje, że chce utrzymać wysokie tempo inwestycji - przeznaczy na nie w tym roku 210 mln euro, z czego 120 mln euro w Niemczech. Zostaną one wydane na uruchomienie 230 sklepów, zarówno w Niemczech (150), jak i w pozostałych krajach. Przewidziane są również modernizacje.

Zdjęcie: Shutterstock

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.