Żabka kształci logistycznie

Od początku roku studenci studiów dualnych w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, odbywają płatne staże w centrum logistycznym firmy.

Żabka Polska, właściciel sieci sklepów Żabka i Freshmarket, jako partner kierunku, zapewnia wybranym uczniom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w obszarze logistyki.

Staż w centrum logistycznym Żabka Polska w Plewiskach to integralna część programu nauczania na kierunku WSL.

- Logistyka jest jednym z filarów budowania pozycji naszej firmy na rynku. Dlatego zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych managerów i cały czas inwestujemy w dalszy rozwój. Oferowane przez nas staże, w ramach studiów dualnych, przygotowują do pracy pełnej wyzwań i zarządzania procesami logistycznymi na najwyższym poziomie. Niejednokrotnie zatrudniamy osoby, których potencjał dostrzegliśmy już na studiach. Nasza oferta dla studentów jest bardzo atrakcyjna, staże są płatne, obejmują koszt studiów oraz kwotę pozwalającą na utrzymanie w takim mieście jak Poznań – mówi Katarzyna Słabowska, dyrektor logistyki w firmie Żabka Polska.

Zdaniem Mateusza Zawilińskiego, dyrektora biura praktyk i karier zawodowych z WSL, Żabka Polska jest solidnym partnerem dla szkoły, oferującym młodym ludziom dobry start zawodowy. Jej pracownicy chętnie dzielą się doświadczeniem i wdrażają w procesy logistyczne firmy.

- Dzięki współpracy z firmą Żabka Polska stażyści mogą przez dziewięć tygodni zdobywać wykształcenie akademickie, a przez kolejne dziewięć intensywnie szkolić się w poważnych operacjach logistycznych. Stażystom wspólnie gwarantujemy nowoczesną formę stażu i dokładne poznanie organizacyjnych struktur funkcjonowania firmy. Osoby kończące wszystkie szkolenia zyskują łącznie trzyletnie doświadczenie na rynku pracy. Jest to dla nich awans zawodowy na dużą skalę. Patrzą już nie tylko z perspektywy klienta, ale także pracownika – dodaje.

Cykl staży w centrach logistycznych podzielony został są na etapy: pierwsze trzy miesiące szkolenia to praca w magazynie głównym i zapoznanie się z procesami logistycznymi związanymi m.in. z przyjęciem towaru, inwentaryzacją, kwestiami formalno-prawnymi. Kolejny etap szkolenia to czynności związane z obsługą systemów logistycznych związanych m.in. z rozliczeniami finansowymi.

Studenci WSL rozpoczęli staże w Centrum Logistycznym w Plewiskach w październiku 2017 r. i realizują zgodnie z harmonogramem studiów. W ramach umowy zawieranej ze studentem ustalany jest czas pracy, urlop oraz wynagrodzenie obejmujące opłatę za studia oraz utrzymanie w Poznaniu.

Joanna Hamdan 14027 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.