"Solidarność" i przedsiębiorcy mają pomysł na reformę rynku pracy

NSZZ "Solidarność" i Federacja Przedsiębiorców Polskich jako partnerzy społeczni podpisali porozumienie w sprawie wspólnego popierania reform na rynku pracy. Swoje postulaty przekażą teraz premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” oraz Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich połączyli siły i teraz razem będą nakłaniać rząd do dalszych reform na rynku pracy.

W przedstawionym w czwartek na konferencji prasowej porozumieniu postulują zmiany przepisów w kierunku usunięcia „ekonomicznej promocji umów cywilnoprawnych, przez lata wzmacnianej przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych”. Celem proponowanych zmian jest także usunięcie negatywnych skutków wywołanych przez błędne regulacje – zarówno dla zleceniodawców, zleceniobiorców, jak i budżetu państwa.
I tak sygnatariusze porozumienia postulują:

1. Zabezpieczenie okresów składkowych dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w okresie od stycznia 2009 r. do dnia wejścia w życie postulowanego pakietu zmian.

2. Uwolnienie pracodawców od ciężaru prowadzenia sporów dotyczących odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w takim wymiarze, w jakim nastąpi naliczenie i zaksięgowanie składek na kontach tych osób oraz ustawowe zagwarantowanie zaniechania działań kontrolnych umów zleceń realizowanych w okresie od stycznia 2009 roku do dnia wejścia w życie postulowanego pakietu zmian.

3. Ujednolicenie zasad podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu osób wykonujących pracę na podstawie umów agencyjnych, umów zlecenia, innych umów o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia z zasadami obowiązującymi w odniesieniu do umów o pracę – włącznie z zasadami kumulacji tytułów do ubezpieczenia oraz z uwzględnieniem maksymalnej podstawy naliczenia składek do wysokości 30–krotności przeciętnego wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenia osób wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia oraz innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia powinny zostać „ubruttowione” – podniesione o kwotę dodatkowych składek płatnych po stronie ubezpieczonego, w celu ochrony jego wynagrodzenia netto. Ceny usług i robót zatrudniających ich wykonawców, w szczególności ceny w zamówieniach publicznych, powinny zostać zwaloryzowane o łączny wzrostu kosztów pracy.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” i Federacji Przedsiębiorców Polskich argumentują, że wprowadzenie proponowanych przez nich zmian spowoduje wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nawet o ponad 2,7 mld zł. Teraz swoje postulaty przekażą premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. W planach jest też spotkanie z Elżbietą Rafalską, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Katarzyna Pierzchała 2546 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }