Global Cosmed z odpisami

Producent takich marek jak Apart Natural, Bobini, Sofin czy Kret, dokonał odpisów na utratę wartości spółek z grupy. Będą one miały wpływ na wyniki za 2017 rok.

Zarząd Global Cosmed poinformował, że w związku z prowadzonymi pracami nad skonsolidowanym raportem rok 2017, którego publikacja przewidziana jest na 16 kwietnia 2018 r., zapadła decyzja o dokonaniu na koniec grudnia 2017 r. odpisu aktualizującego na wartości firmy.

Spółka Global Cosmed Group, nad którą producent przejął kontrolę, ma wartość 15,65 mln zł, o 40,74 mln zł mniej niż pierwotnie sądzono. Z kolei wartość firmy przypisana Grupie Kapitałowej Global Cosmed Group GmbH powinna zostać objęta odpisem aktualizującym w wysokości 16,485 mln zł, zaś przypisana do niej wartość firmy powinna wynosić 14,4 mln zł.

- W konsekwencji dokonanego odpisu wartości aktywów, wynik Grupy Kapitałowej Global Cosmed zostanie obciążony za 12 miesięcy roku 2017 łączną kwotą odpisów w kwocie 57,229 mln zł - podała spółka. - Dokonane odpisy mają charakter memoriałowy i nie będą miały wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną Grupy Kapitałowej Global Cosmed. W rachunku zysków i strat zostały one ujęte w linii koszty finansowe i wobec tego nie wpłynęły na wielkość EBIDTA - zapewnia Global Cosmed.

Jednocześnie jednak emitent poinformował, że dokonanie odpisu będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe spółki oraz całej grupy kapitałowej za rok 2017 r. Ze wstępnych szacunków wynika, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Global Cosmed wyniosły w ubiegłym roku 305,366 mln zł, a skonsolidowana EBITDA -8,745 mln zł.

Zarazem jednak producent pokusił się o prognozę wyników na 2018 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży mają wzrosnąć do 320 mln zł, natomiast skonsolidowana EBITDA sięgnąć ma10 mln zł.

- Prognoza opiera się na planach sprzedażowych spółek dystrybucyjnych oraz na poprawie efektywności operacyjnej zakładów produkcyjnych. Poprawa efektywności operacyjnej zakładów produkcyjnych wymaga dalszych nakładów inwestycyjnych rzędu 500 tysięcy złotych miesięcznie - informuje Global Cosmed. - Prognoza przychodów na 2018 uwzględnia uzyskanie kolejnych kontraktów w segmencie marki prywatnej sieci handlowych. Dwudziestoprocentowe zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych linii kosmetycznych implikuje poprawę całkowitej marżowości o 8 proc. rdr dzięki korzystniejszemu rozkładowi kosztów stałych - dodano.

Firma utrzymuje, że sprzedaż produktów pod markami będącymi własnością Global Cosmed wykazuje stabilny trend wzrostowy. Zarząd zakłada ośmioprocentowy wzrost na rynku lokalnym oraz osiągniecie znaczących wzrostów na rynkach zagranicznych. Prognozowana sprzedaż w Niemczech to 4 miliony euro, a w Chinach 700 tysięcy euro. Potencjał pozostałych rynków zagranicznych jest oceniany na 1 milion euro.

Prognoza nie uwzględnia przejęć i akwizycji, chociaż spółka systematycznie monitoruje rynek w kraju i zagranicą, a rozwój przez akwizycje jest elementem strategii jej rozwoju i zarząd nie wyklucza takich transakcji. Prognoza ma być zaktualizowana za pół roku.

Do grupy Global Cosmed należą takie marki jak Apart Natural, Bobini, Sofin czy Kret. Global Cosmed zajmuje się też produkcją pod markami własnymi sieci handlowych, m.in. Lidla, Biedronki, Aldi, Kauflandu i Rossmanna. Realizuje też zamówienia dla sieci handlowych w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.