Organizacje handlowe wykluczone z debaty o niedzielach

PIH i POHID nie zostały zaproszone na spotkanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które ma odbyć się 5 kwietnia i dotyczyć wstępnej oceny ograniczenia handlu w niedziele - dowiedział się handelextra.pl.

Spotkanie zapowiedział 22 marca br. Stanisław Szwed, sekretarz stanu w MRPiPS, podczas wspólnej z Głównym Inspektorem Pracy konferencji w resorcie. Wtedy to minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska tłumaczyła, że na razie można mówić jedynie o bieżących skutkach wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele.

- Pierwsze podsumowanie zamierzamy przeprowadzić w czerwcu, a naprawdę rzetelny bilans skutków ustawy będzie można sporządzić po dwóch kwartałach obowiązywania ustawy o zakazie handlu w niedziele - mówiła minister Rafalska.

Jednak już po świętach Wielkanocy, 5 kwietnia, przedstawiciele resortu zamierzają się spotkać z „partnerami społecznymi, czyli przedstawicielami przedsiębiorców i związków zawodowych, by zebrać pierwsze uwagi obu stron”.

Handelextra.pl dowiedział się nieoficjalnie, że zaproszenia zostały rozesłane, jednak nie trafiły one do Polskiej Izby Handlu ani Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, czyli dwóch największych organizacji zrzeszających branżę handlową w Polsce.

- Jest to dla nas co najmniej niezrozumiałe. Bo jak nie my, to kto został zaproszony? - usłyszeliśmy od przedstawiciela jednego z tych zrzeszeń.

Mimo to wiceminister Szwed wysłał do nich pismo, w którym informuje o spotkaniu. Pisze w nim o możliwości uczestnictwa w debacie pod warunkiem „podpięcia” się pod zaproszenie „reprezentatywnych organizacji”. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, swój udział w debacie potwierdzili już przedstawiciele związków zawodowych oraz pracodawców, w tym z Konfederacji Lewiatan. Oznacza to, że POHID nie stoi na straconej pozycji, bowiem jest członkiem Konfederacji Lewiatan. Pytanie tylko, czy skorzysta z wejścia na spotkanie tylnymi drzwiami.

- Przypomina to trochę sytuację, kiedy to biskupi i księża decydują o prawach kobiet. Wygląda na to, że teraz o handlu nie będą decydować jego przedstawiciele, tylko inne podmioty, które mogą mieć o nim mgliste pojęcie – mówi gorzko nasz rozmówca.

Zapytaliśmy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jakim kluczem kierowano się w doborze uczestników spotkania 5 kwietnia. Wciąż czekamy na odpowiedź.

O efektach pierwszych dwóch niedziel niehandlowych pisaliśmy tutaj: https://handelextra.pl/artykuly/209758,rzad-nie-wyklucza-nowelizacji-ustawy-o-zakazie-handlu-w-niedziele

Katarzyna Pierzchała 5264 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.