Danone społecznie

60 mln zł przeznaczonych na działania społeczne, zmiana nawyków żywieniowych Polaków na bardziej prawidłowe, 70 inicjatyw społecznych realizowanych przez pracowników każdego roku i wkład w gospodarkę kraju w wysokości 2,85 mld zł - to tylko wybrane efekty działań grupy spółek koncernu.

Stworzony po raz pierwszy, wspólny dla wszystkich spółek Danone tzw.  "Raport wpływu", pokazuje rezultaty działań firm w trzech kluczowych obszarach: gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska.

Wyniki finansowe, jakie osiągają spółki Danone, generują rocznie 2,85 mld zł w polskiej gospodarce. Każdego roku spółki koncernu zasilają budżet państwa 55 mln zł.

Ponadto poprzez opłaty i podatki, spółki Danone wspierają dodatkowo finansowanie wielu zadań z zakresu inwestycji publicznych: infrastrukturę, ochronę środowiska, zdrowie czy edukację.

Współpracując z krajowymi dostawcami, spółki firmy starają się podejmować działania wpływające w sposób bezpośredni na ich rozwój. Specjalnie dla dostawców mleka stworzony został program Nowe Pokolenie Rolników, który umożliwia im zdobycie nowych kompetencji, a także optymalizację funkcjonowania gospodarstw. Długofalowa współpraca to kolejna charakterystyczna cecha relacji z partnerami spółek – większość dostawców warzyw i owoców do posiłków BoboVita, z którymi współpracuje Nutricia, jest związanych ze spółką od ponad 10 lat.

Jako producent żywności, Danone postrzega kwestię żywienia szeroko. We współpracy z partnerami, firma zidentyfikowała niedobory niezbędnych składników w diecie Polaków. 

-  W naszych działaniach skupiamy się na odpowiadaniu na aktualne wyzwania żywieniowe poprzez doskonalenie produktów, ale również tworzenie programów edukacyjnych we współpracy z ekspertami w dziedzinie żywienia - mówi Marek Wojtyna, prezes zarządu Danone, dyrektor rynku Polska i Kraje Bałtyckie.

Danone wierzy, że kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych jest ważne już od najmłodszych lat. Dlatego angażuje się w programy edukacyjne skierowane do dzieci. W rezultacie prowadzonego programu "Mamo, Tato wolę wodę", 58 proc. dzieci, które wzięło w nim udział piło wodę więcej i częściej, 44 proc. dzieci ograniczyło picie słodzonych napojów na rzecz wody, a ponad połowa (54 proc.) zaczęła oszczędzać wodę. Warto również wspomnieć o programie edukacyjnym "Śniadanie daje moc", którego celem jest promowanie wśród dzieci wiedzy na temat prawidłowego odżywiania, i który w ciągu wszystkich edycji dotarł do 900 tys. dzieci.

Wiedza na temat prawidłowego żywienia ważna jest również dla dorosłych, zwłaszcza tych, którzy znajdują się
w trudnej sytuacji zdrowotnej. Prowadzona przez Nutricię Medyczną kampania "Twoje posiłki w walce z chorobą”" ma za zadanie szerzenie wiedzy na temat roli żywienia medycznego we wsparciu osób z chorobami nowotworowymi. Dzięki kampanii świadomość, że żywienie medyczne to specjalistyczne żywienie dla osób chorych wzrosła aż o 35 proc. Prawidłowo stosowane żywienie medyczne pozwala zmniejszyć koszty terapii oraz poprawić jakość życia osób chorych i ich bliskich.

W ciągu ostatnich 15 lat spółki Danone przeznaczyły na realizację projektów społecznych 60 mln zł. Obok programów związanych z promocją zdrowego stylu życia oraz edukacją żywieniową, koncern angażuje się również w długofalowe inicjatywy mające na celu ochronę środowiska naturalnego wychodząc z założenia, że wartościowa żywność zależy od kondycji planety.

- Wierzymy, że wartościowa żywność zależy od kondycji planety. Jako firmy odpowiedzialne społecznie, spółki Danone działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i podejmują inicjatywy, które mają na celu ochronę środowiska w obszarach bezpośrednio związanych z ich działalnością. Woda, jest jednym
z najważniejszych obszarów. Dlatego podejmujemy liczne wysiłki, aby chronić jej cenne zasoby przez opracowywanie programów retencyjnych, przez sadzenie drzew i rozwiązania, które optymalizują jej zużycie na poziomie operacyjnym – mówi Frédéric Guichard, dyrektor generalny Żywiec Zdrój, który odpowiada również za współpracę i integrację spółek Danone w Polsce.

Kontynuacją codziennego zaangażowania spółek Danone na rzecz ekologii są zobowiązania dot. ochrony klimatu ogłoszone w Raporcie wpływu. Zgodnie z nimi grupa spółek koncernu zobowiązuje się do:

  • pracy nad rozwojem opakowań poprzez poszukiwanie nowoczesnych materiałów pochodzących
    ze źródeł alternatywnych;

  • budowania jeszcze lepszych, bardziej odpowiedzialnych praktyk w zakresie gospodarowania wodą
    i ochrony zasobów wodnych;

  • promowania zrównoważonego podejścia do rolnictwa, które chroni i szanuje ludzi, troszczy się
    o planetę, a także dba o dobrostan zwierząt.

Danone w Polsce tworzą: Danone (świeże produkty mleczne), Żywiec Zdrój (woda i napoje), Nutricia (żywność dla niemowląt i małych dzieci) oraz Nutricia Medyczna (żywienie medyczne). Firma działa w ramach 12 lokalizacji w kraju, w których zatrudnienie znajduje łącznie prawie 3 500 osób.

Joanna Hamdan 8280 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }