PIH: centra dystrybucyjne nie podlegają ustawie

Polska Izba Handlu apeluje o wycofanie się Państwowej Inspekcji Pracy z interpretacyjnego rozszerzenia katalogu podmiotów podlegających zakazowi handlu w niedziele o centra dystrybucyjne, logistyczne i magazynowe.

Interpretacja została opublikowana na stronie Ministerstwa tuż przed pierwszą niehandlową niedzielą. W jednym z punktów przedstawiono wyjaśnienie, jak należy odczytywać definicję placówki handlowej. W art. 3 pkt 1 ustawy „placówkę handlową” zdefiniowano jako „obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem”.

Według Ministerstwa placówkami handlowymi są nie tylko te obiekty, gdzie łącznie są prowadzone handel i czynności związane z handlem. Według interpretacji resortu, handel i czynności bezpośrednio z nim związane mogą być wykonywane przez tego samego przedsiębiorcę w różnych miejscach i w takim przypadku oba miejsca powinny być zamknięte.

Odmienna od punktu prowadzenia sprzedaży lokalizacja powierzchni magazynowej, a także przypisanie tej powierzchni do kilku sklepów, nie powoduje automatycznie niepodleganie pracy tam wykonywanej zakazom wynikającym ustawy. Zdaniem Ministerstwa przyjęcie innej interpretacji definicji placówki handlowej umożliwiałoby omijanie tego przepisu poprzez taką organizację placówek handlowych, aby część ich funkcji, niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem sprzedaży, została wydzielona lokalowo. Na tej podstawie inspektorzy chcą karać otwarte w niehandlowe niedziele centra dystrybucji.

- Stanowczo protestujemy przeciwko takiej wykładni tych przepisów. Interpretacja PIP nie ma żadnego oparcia w treści ustawy – komentuje Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu.

Podkreśla, że użyty w dyskutowanym przepisie art. 3 pkt 1 spójnik „oraz” oznacza połączenie obu funkcji: handlu i innych czynności związanych z handlem. Obie te funkcje muszą występować jednocześnie w tym samym obiekcie, aby można mu przypisać cechę placówki handlowej.

- Niedopuszczalne jest „poprawianie” zamysłu twórców ustawy, tak jak to czyni Ministerstwo z PIP, poprzez przypisywanie innego znaczenia użytemu przez ustawodawcę spójnikowi. Według Ministerstwa i PIP „oraz” oznacza „lub” - zauważa Nowakowski.

Jego zdaniem nie usprawiedliwia tego zwłaszcza przeświadczenie, że przepis w brzmieniu wyrażonym przez ustawodawcę okazuje się  – jak się wyrażono – „możliwym” (łatwym) do ominięcia. Dlatego centra dystrybucyjne, gdzie nie prowadzi się handlu, nie podlegają ograniczeniom ustawy.

- Protestujemy więc przeciwko rozszerzaniu zakazu działalności w niedziele i święta na centra dystrybucji, centra logistyczne lub magazynowe. Karanie przedsiębiorców prowadzących takie centra na podstawie przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, jest bezprawne – grzmi prezes Polskiej Izby Handlu.

Ma on nadzieję, że Państwowa Inspekcja Pracy zmieni swoje stanowisko po zapoznaniu się z argumentami PIH. - Wysłaliśmy już ów ustawy o zakazie handlu w niedziele – dodaje Nowakowski.

 

Katarzyna Pierzchała 2554 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }