Ceny żywności napędzają inflację

Z najnowszej projekcji NBP wynika, że żywność będzie drożała szybciej niż średnie ceny towarów i usług konsumpcyjnych.

Wzrost będzie jednak wolniejszy niż przed rokiem, a zwłaszcza niż w ostatnim kwartale 2017 roku. Ceny żywności mają wzrosnąć w 2018 r. o 3,3 proc., w 2019 r. - o 2,9 proc., a w 2020 r. - o 3,2 proc. Zdaniem ekonomistów banku ceny konsumpcyjne utrzymują się w Polsce na umiarkowanym poziomie. NBP obniżył nawet prognozę wzrostu cen na cały rok 2018 z 2,3 proc. w projekcji z listopada 2017 roku do 2,1 proc. Z kolei prognoza na 2019 rok pozostała na niezmienionym poziomie 2,7 proc.

- Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu cen jest [...] wysoka, choć obniżająca się, dynamika cen żywności - napisano w projekcji. - Wyższe niż przed rokiem ceny żywności były związane w szczególności z mniejszą krajową podażą większości owoców i niektórych warzyw (efekt niekorzystnych warunków pogodowych wiosną i latem ub.r.). Wzrosły także ceny mięsa, nabiału i masła, do czego przyczynił się przejściowy spadek ich produkcji na świecie w warunkach utrzymującego się wysokiego globalnego popytu. Wraz z rosnącymi dochodami gospodarstw domowych rósł również popyt wewnętrzny, co dodatkowo sprzyjało wyższej dynamice krajowych cen żywności dodano w komentarzu do dynamiki cen za rok 2017.

Jednocześnie autorzy raportu zauważają, że w Polsce utrzymuje się dobra koniunktura, a wzrost gospodarczy w II połowie ubiegłego roku wyraźnie przyspieszył.

W 2017 r. inflacja konsumencka wyniosła 2 proc. i ukształtowała się o 0,1 pkt. proc. powyżej oczekiwań z projekcji listopadowej. Natomiast żywność podrożała w całym roku o 4,6 proc.

- Wynikało to z silniejszego wzrostu cen żywności w IV kw. 2017 r. na skutek niższej podaży niektórych surowców rolnych, przede wszystkim owoców, warzyw oraz produktów nabiałowych i tłuszczowych. Efekt ten na przestrzeni 2018 r. będzie jednak stopniowo wygasał - przewidują ekonomiście NBP.

Magdalena Weiss 1701 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }