Mokate docenione

W tegorocznej, VII edycji konkursu o tytuł "Pracodawca Godny Zaufania" producent otrzymał nagrodę w kategorii "programy stażowe", za tworzenie szans rozwoju zawodowego na lokalnym rynku pracy.

W środę 28 lutego, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, ogłoszono wyniki VII edycji konkursu o tytuł "Pracodawca Godny Zaufania".

W konkursie nagrodzono firmy, które wyróżniają się odpowiedzialną, zgodną z normami europejskimi polityką pracowniczą i socjalną.

Wśród laureatów znalazło się Mokate, które otrzymało nagrodę w kategorii "programy stażowe". W imieniu firmy nagrodę odebrała dyrektor marketingu Patrycja Giurko (na zdjęciu).

Poza tym nagrodzono również: Pl2012+ (wolontariat), Grupę Mlekovita (motywacja), Polską Grupę Górniczą (edukacja), PKO BP (zdrowie) oraz Pocztę Polską (firma przyjazna niepełnosprawnym).

Uroczyste wręczenie nagród poprzedziła debata, z udziałem ekspertów, poświęcona dobrym praktykom w rolnictwie, której partnerem było Mokate oraz Fundacja Programów Pomocy dla Rolników FAPA. Dyskutowano m.in. o tym, czy rolnictwo jest nadal niedocenionym obszarem w stosowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz, jak na poprawę sytuacji w tym zakresie wpłynęła polityka Unii Europejskiej.

Nagrody "Pracodawca Godny Zaufania" przyznawała kapituła w składzie: Centrum im. Adama Smitha, Instytut Biznesu, Instytut Libertatis, Instytut Staszica, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator Forum Gospodarczego w Toruniu), Szkoła Główna Handlowa, Warsaw Enterprise Institute, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Obradom przewodniczyli organizatorzy konkursu: przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" oraz Agencji Impressarium.

Mokate to polska firma rodzinna i znany producent kawy, herbaty i półproduktów dla przemysłu spożywczego. Obecnie posiada dziewięć przedsiębiorstw działających w Polsce – w Ustroniu i Żorach, a także w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Zatrudnia ponad 1,5 tys. osób. 

Joanna Hamdan 14001 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.