Orlen połączy się z Lotosem

Dwa wielkie koncerny paliwowe łączą siły. Orlen przejmie większościowy pakiet akcji Lotosu.

Na zdjęciu: Orlen rozwija na swoich stacjach sieć O!Shop

PKN Orlen podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny w sprawie przejęcia przynajmniej 53 proc. akcji Lotosu. Zobowiązuje on obie strony do podjęcia rozmów "w dobrej wierze", których efektem miałaby być transakcja zakupu większościowego pakietu akcji Lotosu. Do Skarbu Państwa należy 53,19 proc. akcji Lotosu, pozostałe udziały są rozdrobnione, a żaden inny udziałowiec nie ma ich więcej niż 5 proc.

- Podpisanie listu intencyjnego to przejście od trwającej wiele lat fazy planów i pomysłów do realizacji. Ze względów formalnych, m.in. konieczności uzyskania niezbędnych zgód, ten proces potrwa około roku. Zamierzamy zachowywać pełną transparentność i o kolejnych krokach będziemy na bieżąco informować wszystkich zainteresowanych interesariuszy - powiedział cytowany w komunikacie Daniel Obajtek, niedawno powołany prezes PKN Orlen.

Zgodnie z założeniami stron listu intencyjnego, celem transakcji jest stworzenie silnego, zintegrowanego koncernu zdolnego do lepszego konkurowania w wymiarze międzynarodowym, odpornego na wahania rynkowe m. in. poprzez wykorzystanie synergii operacyjnych i kosztowych pomiędzy PKN Orlen i Grupą Lotos - głosi komunikat.

Połączenie obu rafinerii i sieci stacji spowoduje powstanie także dużej sieci sklepów zlokalizowanych na tych stacjach. Na koniec września 2017 r. do Orlenu należało łącznie 1839 stacji pod szyldami Orlen i Bliska, a do Lotosu 690 stacji Lotos i Optima (dane Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego).

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.