Tarczyński podnosi cenę w wezwaniu

Założyciele i większościowi właściciele firmy Tarczyński już po raz drugi podnieśli cenę w wezwaniu na sprzedaż akcji firmy skierowanym do pozostałych akcjonariuszy.

Najnowsza cena, zaproponowana z wezwaniu wynosi 14 zł za akcję.

Przypomnijmy: EJT Investment, spółka Elżbiety i Jacka Tarczyńskich ogłosił wezwanie na 6 mln akcji spółki w grudniu ubiegłego roku. Cena, jaką zaproponował za jeden walor, wynosiła 10,5 zł. Na początku lutego pięć towarzystw emerytalnych, których fundusze są w posiadaniu akcji producenta wystosowało do niego list z oświadczeniem, że cenę tę uważają za zbyt niską i nie mają zamiaru pozbywać się papierów spółki. W odpowiedzi Tarczyński podniósł cenę do 12,6 zł.

- Zarząd spółki Tarczyński informuje, że spółka otrzymała pismo, w związku z ogłoszonym przez EJT Investment S.a.r.l w Luksemburgu w dniu 12 grudnia 2017 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki. Pismo zostało podpisane przez przedstawicieli Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" i Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion - głosi komunikat producenta.

W piśmie tym wymienione OFE oświadczyły, że cena 10,50 zł za akcję spółki zaproponowana w wezwaniu nie odzwierciedla ich zdaniem wartości godziwej akcji Tarczyńskiego i że w związku z tym zdecydowały nie odpowiadać na wezwanie.

W odpowiedzi Tarczyński podniósł cenę do 12,6 zł, fundusze emerytalne ponownie jednak odrzuciły ofertę. Stąd kolejna podwyżka, tym razem do 14 zł. W połowie następnego dnia po ujawnieniu tej informacji kurs akcji Tarczyńskiego na GPW wynosił 13,90 zł.

EJT Investment S.a.r.l ma 38,31 proc. akcji producenta, co daje mu 51,21 proc. głosów na WZA. Spółka należy do założycieli firmy, Elżbiety i Jacka Tarczyńskich, którzy mają też po 4,41 proc. udziałów w kapitale i po 3,49 proc. w głosach na WZA. Do Aviva OFE należy 13,15 proc. akcji (10,4 proc. udziałów w głosach), natomiast do Nationale-Nederlanden OFE 8,81 proc. (6,97 proc. głosów). Celem wezwania jest skupienie 100 proc. akcji spółki i wycofanie jej z giełdy.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.