Krajowa Spółka Cukrowa z (nie) nowym prezesem

Prezesem Krajowej Spółki Cukrowej został Henryk Wnorowski, który kilka miesięcy temu - jako członek rady nadzorczej - oddelegowany był do tymczasowego piastowania fotelu prezesa.

Nowa kadencja zarządu Krajowej Spółki Cukrowej rozpocznie się po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016/2017, które odbędzie się do końca marca 2018 r.

Przypomnijmy. Rada nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej (KSC) na posiedzeniu w dniu 10 października 2017 r. odwołała ze składu zarządu prezesa Pawła Piotrowskiego, jednocześnie "tymczasowo" delegując na nie właśnie Henryka Wnorowskiego (wówczas członka rady nadzorczej). Firma ogłosiła nabór na stanowisko prezesa, który trwał do połowy stycznia 2018 r. (Krajowa Spółka Cukrowa należy do Skarbu Państwa, stąd nabór był jawny). Ostatecznie to właśnie Henryk Wnorowski pozostał na stanowisku prezesa spółki.

Kandydaci mieli spełniać następujące warunki, m.in.: ukończyć studia wyższe, mieć co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, znajomość zasad funkcjonowania rynku cukru i branży cukrowniczej w Polsce i Europie. Musieli też złożyć Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).

Krajowa Spółka Cukrowa powstała w sierpniu 2002 r. i jest obecnie największym w Polsce i ósmym, co do wielkości, producentem cukru buraczanego w Europie. Jej udział w rodzimym rynku cukru wynosi prawie 40 proc., a pod względem przychodów ze sprzedaży i kapitału spółka mieści się w pierwszej setce największych firm w Polsce. Od 30 września 2003 r. KSC działa, jako jednolity ogólnopolski koncern, w którego skład wchodzi siedem oddziałów produkujących cukier. Flagową marką spółki jest Polski Cukier.

Ilona Mrozowska 2847 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }