W Polsce żyje się lepiej

Ponad jedna trzecia mieszkańców małych i średnich miejscowości deklaruje poprawę swojej sytuacji finansowej.

W miejscowościach liczących do 100 tys. mieszkańców żyje w Polsce ok. 72 proc. ludności. Sytuacja finansowa tych osób jest zróżnicowana, jednak spora grupa odczuła w ostatnim czasie jej poprawę  – takie wnioski płyną z badania „Portret finansowy Polski lokalnej” przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18+ zamieszkałych w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców, które zostało wykonane na zlecenie Providenta.

Ponad jedna trzecia mieszkańców małych i średnich miejscowości zadeklarowała, że w ciągu minionych dwóch lat ich sytuacja finansowa się poprawiła, przy czym w grupie beneficjentów programu 500 plus jest to niemal 50 proc. Natomiast pamiętajmy, że w przekroju całej populacji grupa beneficjentów nie jest duża – mówi Anna Karasińska, ekspert ds. badań rynkowych w Provident Polska. – Ponad 40 proc. mieszkańców małych i średnich miejscowości twierdzi, że ich sytuacja w ciągu minionych dwóch lat nie uległa zmianie, zaś co czwarty zauważył pogorszenie. W tej ostatniej grupie dominują osoby samotnie wychowujące dziecko oraz osoby starsze i samotne – dodaje.

Na szczegółowe pytanie o sposób gospodarowania dochodem ponad 20 proc. respondentów odpowiedziało, że wystarcza im na wszystko i jeszcze oszczędzają na przyszłość. Podobna grupa przyznała, że również nie musi stosować żadnych wyrzeczeń, jednak nie oszczędza. Ok. 40 proc. badanych, czyli najliczniejsza grupa stwierdziła, że żyje oszczędnie i dzięki temu wystarcza im na wszystko. Dochody co dziesiątego mieszkańca miejscowości do 100 tys. osób wystarczają jedynie na podstawowe potrzeby. Natomiast mniej niż co dwudziesty ma problemy ze sfinansowaniem niezbędnych wydatków.

– Mieszkańcy małych i średnich miast w znakomitej większości dobrze radzą sobie z gospodarowaniem swoimi budżetami, bez względu na ich zasobność. Są też dość aktywni na rynku finansowym. 65 proc. z nich opłaca dobrowolnie ubezpieczenie (tu duża część to rolnicy), 63 proc. zadeklarowało posiadanie oszczędności, zaś 46 proc. spłaca obecnie raty kredytu lub pożyczki, natomiast coraz rzadziej są one znaczącym obciążeniem dla ich budżetów – mówi Anna Karasińska.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Providenta wynika, że średnie dochody w miastach do 100 tys. mieszkańców przekraczają 1700 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Najwyższe są w woj. małopolskim i śląskim – ponad 2,2 tys. zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Średnie dochody powyżej 2 tys. zł na osobę zadeklarowali także mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. W Polsce centralnej i północnej jest to kwota przekraczająca 1700 zł, zaś w województwach wschodnich wynosi średnio 1475 zł.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 20.12.2017 – 2.01.2018 metodą CATI na reprezentatywnej próbie n=862 Polaków w wieku 18+ mieszkających w miastach do 100 tys. mieszkańców. Badanie przeprowadziła firma Danae na zlecenie Provident Polska.

Zdjęcie: Photogenica

Ilona Mrozowska 2966 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }