Livio szkoli

Polska Sieć Handlowa organizuje szkolenia z dofinansowaniem unijnym dla właścicieli i personelu franczyzy Livio i Nasz Sklep, a także dla partnerów handlowych Grupy Kapitałowej Specjał.

Sieć może zorganizować szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, programów komputerowych zarządzających sklepem, merchandisingu oraz obsługi stoisk specjalistycznych (mięso-wędliny, warzywa-owoce).

Dużym zainteresowaniem wśród właścicieli firm cieszy się cykl szkoleń z zakresu BHP dla pracodawców, po którego ukończeniu pracodawcy mogą szkolić swoich pracowników w zakresie BHP.

Właścicieli i menadżerów firm współpracujących z Grupą Kapitałową Specjał zainteresowanych szkoleniami dla kadry zarządzającej lub swoich pracowników PSH Livio zaprasza do kontaktu - zorganizują potrzebne szkolenie oraz postarają się o dofinansowanie ze środków unijnych. Poziom dofinansowania waha się od 50 proc. do 80 proc. i uzależniony jest to od wielkości firmy, wykształcenia, wieku uczestników szkolenia oraz regionu, w którym działa przedsiębiorstwo.

Centrum Szkolenia Kadr zapewni także pomoc w tworzeniu i rozliczaniu dokumentacji szkoleniowej.

Joanna Hamdan 13995 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.