Sokołów szuka kandydatów na staż

Producent mięsa i wędlin Sokołów rozpoczyna nabór kandydatów do międzynarodowego projektu "Graduate Programme".

Ruszyły zapisy do międzynarodowego projektu „Graduate Programme” prowadzonego przez Grupę Sokołów. Do 28 lutego 2018 r. każdy zainteresowany kandydat może złożyć swoje CV za pośrednictwem strony https://sokolow.pl/praca/graduate-programme.

Program jest kierowany do absolwentów technologii żywności ze specjalizacją mięso i przetwórstwo mięsne, technologii żywienia człowieka oraz zootechniki. Zakwalifikowani uczestnicy odbędą 2-letni staż, w tym również za granicą, który ma zagwarantować zdobycie stanowiska menedżerskiego w jednym z oddziałów Grupy. 

W ramach programu, zakwalifikowani uczestnicy odbędą trzy 6-8 miesięczne staże w różnych oddziałach Grupy, dzięki czemu mają zdobyć doświadczenie biznesowego i wiedzę na temat funkcjonowania organizacji. Staże będą odbywały się również za granicą.

Firma zapewnia pełne wsparcie finansowe na czas trwania programu. Jego uwieńczeniem będą stanowiska menedżerskie w oddziałach produkcyjnych Sokołowa dla osób, które pozytywnie przejdą przez cały proces.

– Zapraszamy otwartych i gotowych na rozwój studentów ostatniego roku oraz absolwentów, którzy chcą pracować w naszej branży, do wzięcia udziału w programie. Wierzę, że dla uczestników będzie to ważny i niezmiernie interesujący krok na ścieżce kariery, pozwalający nie tylko rozwijać się w kierunku, który obrali podczas edukacji, ale również stawiający wyzwania, przed którymi stoi obecny biznes i sam menedżer – mówi Sylwia Miszczuk, dyrektor firmy Sokołów ds. human resources.

Grupa Sokołów jest częścią międzynarodowego koncernu Danish Crown, specjalizującego się się w produkcji wyrobów spożywczych i w działalności ubojowej trzody chlewnej i bydła. Danish Crown jest największym eksporterem wieprzowiny na świecie i największą firmą przetwórstwa wieprzowiny w Europie. Zatrudnia łącznie 26 tys. pracowników, a jej roczne obroty wynoszą 60 mld duńskich koron (ok. 33,5 mld zł).

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.