Bariery w eksporcie

98 proc. polskich przedsiębiorców deklaruje, że zajmuje się handlem krajowym, zaledwie 41 proc. eksportuje swoje towary.

Zaledwie 7 proc. przedsiębiorców z Europy, Azji i Ameryki Północnej postrzega handel międzynarodowy jako rozwiązanie korzystne dla rozwoju ich biznesu - wynika z badania Global Business Monitor 2017. Co dziesiąty respondent uważa, że ma bardziej realną szansę na rozwój firmy na rynku krajowym niż na międzynarodowym.

W Polsce większość przedsiębiorców z sektora MŚP jest przygotowana na rozpoczęcie handlu międzynarodowego. Nadal jednak odstraszają je koszty weryfikacji rynku oraz startu na nieznanym obszarze.

Na podstawie zmian wskaźnika Bibby MSP Index, który określa kondycję przedsiębiorstw z sektora MŚP, wynika, że wśród respondentów specjalizujących się w handlu spadł poziom zatrudnienia (o ponad 2 pkt proc.). Wzrost o ponad 0,5 pkt proc. odnotowały inwestycje, zamówienia i płynność finansowa. - Niestety można również zaobserwować tendencję wzrostową w przypadku poziomu zadłużenia - wynika z badania Bibby MSP Index.

Prawie połowa polskich przedsiębiorców biorących udział w 14. fali badania tego badania wskazuje niepewność związaną z nowymi regulacjami prawno-podatkowymi jako główny czynnik przeszkadzający w dalszym rozwoju firmy. - Częste nowelizacje ustaw mogą być kłopotliwe dla prowadzących biznes. Branża handlowa w Polsce jest obecnie w trudnej sytuacji przez wprowadzenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Z perspektywy prowadzących biznes to rozwiązanie może wpłynąć na zmniejszenie się obrotów w ich sklepach, zwłaszcza gdy konsumenci zmienią nawyki zakupowe, rezygnując z zakupów stacjonarnych na rzecz internetowych – komentuje Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services w Polsce.

 Prowadzący firmy z Europy, Azji i Ameryki Północnej w badaniu Global Business Monitor 2017 uznali aktualną sytuację polityczną w USA, Brexit oraz konflikt, wojnę i terroryzm jako trzy kluczowe problemy zagrażające globalnemu wzrostowi gospodarczemu w 2017 r. Największe wyzwanie dla ich działalności dla prawie połowy (49 proc.) respondentów stanowi niedobór wykwalifikowanych pracowników oraz rosnące koszty i biurokracja rządowa.

Ponad 1/3 badanych przedsiębiorców (38 proc.) eksportuje swoje towary i usługi. Podejście firm do handlu międzynarodowego jest bardzo zróżnicowane. Przedstawiciele sektora MŚP z Hongkongu i Singapuru bardzo aktywnie uczestniczą w handlu międzynarodowym. Prawie wszyscy (99 proc.) z badanych przedsiębiorców z USA koncentruje się na rynku krajowym.

- Mniej niż 10 proc. przedsiębiorców postrzega handel międzynarodowy jako sposób na rozwój biznesu w ciągu najbliższego roku. Za główną barierę wejścia i działania na zagranicznym rynku uznawane są wahania kursów walutowych, 1/5 firm z sektora MŚP deklaruje, że brak stabilności na rynku walut zniechęca ich do ekspansji globalnej – komentuje Jerzy Dąbrowski. - Niestety ograniczony dostęp do stałego źródła finansowania może silnie zahamować rozwój, w tym rozwijanie handlu przez przedsiębiorstwo. Wyniki Global Business Monitor 2017 przedstawiają zróżnicowany krajobraz finansowy MŚP w różnych krajach. W całym badaniu ponad 1/10 przedsiębiorców z sektora MŚP - 12 proc. - odmówiono finansowania – dodaje.

Barbara Mikusińska 729 Artykuły

Współtwórczyni „Handlu”. Od początku jego istnienia, czyli od 1993 r., redaktor naczelna. Globtroterka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }