Handel dłużnikiem nr 1

31,5 mln zł winna jest branża handlowa producentom żywności i napojów.

Firmy z branży spożywczej plasują się w czołówce tych, które ogłaszają upadłość. Potwierdzają to statystyki Krajowego Rejestru Długów, który w raporcie podaje, że długi producentów żywności przekraczają 375 mln zł.

Jako przyczyny tej sytuacji KRD wymienia zarówno czynniki ludzkie, jak i te, na które człowiek nie ma wpływu: nieoczekiwane zmiany pogodowe (susza, powódź czy przymrozki), ale też postępującą koncentrację branży i wypieranie z rynku małych przedsiębiorców przez dużych, a także problemy ze spłatą zaciągniętych pożyczek czy zatory płatnicze spowodowane przez nierzetelnych kontrahentów.

- Dość silną grupę takich kontrahentów stanowią przedstawiciele handlu, w tym sieci handlowych - napisano w raporcie. Handel - nr 1 w zestawieniu dłużników - nie płaci producentom w terminie za dostawy żywności i ma wobec nich dług w wysokości 31,5 mln zł. To 1/3 wszystkich należności, których łączna wartość wynosi 94,2 mln zł. Na drugim miejscu dłużników są firmy przetwórstwa przemysłowego (16,8 mln zł), na kolejnych rolnicy (11,5 mln zł) oraz firmy budowlane (6,6 mln zł). Łącznie producenci żywności mają 17 239 niezapłaconych faktur wystawionych.

- Średni dług, jaki mają do odzyskania producenci żywności, wynosi 19 tys. zł, a maksymalny przekracza 2 mln zł - mówi Jakub Kostecki, prezes zarządu Kaczmarski Inkasso, cytowany w raporcie. Zauważa, że wielu producentów, w obawie przed utratą kontraktów, nie podejmuje żadnych kroków, by odzyskać pieniądze od dłużników, mając nadzieję, że faktury zostaną w końcu opłacone. - Tymczasem dług jest jak żywność – też ma określony termin ważności. Im dłużej się zwleka, tym mniejsze są szanse na to, że zostanie odzyskany - dodaje Kostecki.

O tym, że od niedawna istnieje prawna możliwość wpisania dłużnika do KRD już po 30 dniach od upłynięcia terminu płatności, a nie jak dotychczas dopiero po 60 dniach, przypomniał w raporcie Adam Łącki, prezes zarządu KRD. - Ta zmiana z pewnością przyspieszy czas odzyskania pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów - stwierdził Adam Łącki.

Dłużnicy producentów żywności, w mln zł

 

 

 

 

 

 

 

 

  Źródło: Ogólnopolski raport Krajowego Rejestru Długów, styczeń 2018

Barbara Mikusińska 774 Artykuły

Współtwórczyni „Handlu”. Od początku jego istnienia, czyli od 1993 r., redaktor naczelna. Globtroterka.