UE: nowa strategia dotycząca tworzyw sztucznych

Zgodnie z nowymi planami przyjętymi 16 stycznia br. wszystkie produkty z tworzyw sztucznych na rynku UE do 2030 r. będą musiały nadawać się do recyklingu.

Zdjęcie: Photogenica

Zmniejszone ma być również zużycie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku i ograniczone celowe użycie mikrodrobin plastiku (o mikrogranulkach z tworzyw sztucznych pisaliśmy tutaj: https://handelextra.pl/artykuly/191978,usa-zakazuje-mydel-antybakteryjnych-a-wielka-brytania-kosmetykow-z-mikrogranulkami; https://handelextra.pl/artykuly/186070,usa-zakazuje-sprzedazy-produktow-z-mikrogranulkami).

Przyjęta przez Komisję Europejską 16 stycznia 2018 r. ogólnoeuropejska strategia dotycząca tworzyw sztucznych ma na celu ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem tymi materiałami. Jej celem jest też wspieranie innowacji i stworzenie nowych możliwości inwestycyjnych i miejsca pracy.

- Jeśli nie zmienimy sposobu, w jaki produkujemy i używamy tworzyw sztucznych, to do 2050 r. w oceanach będzie więcej tego typu materiałów niż ryb. Jedynym długoterminowym rozwiązaniem jest ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych poprzez ich recykling i ponowne wykorzystywanie, co jest wyzwaniem, z którym muszą zmierzyć się obywatele, przemysł i rządy. Dzięki unijnej strategii w zakresie tworzyw sztucznych wprowadzimy w życie nowy model biznesowy. Musimy inwestować w nowe innowacyjne technologie, które zapewnią bezpieczeństwo naszym obywatelom i środowisku, a jednocześnie utrzymają konkurencyjność w naszego przemysłu -  powiedział Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za zrównoważony rozwój.

Z kolei Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność stwierdził, że przyjęta przez UE strategia dotycząca tworzyw sztucznych staje się fundamentem nowej gospodarki, która pomoże zmniejszyć ilość odpadów z tych materiałów, pozwoli przy tym stworzyć nowe możliwości jeżeli chodzi o innowacje, konkurencyjność i miejsca pracy. - To ogromna szansa dla przemysłu europejskiego na rozwój nowych technologii i materiałów. - podkreślił Jyrki Katainen.

Nowa strategia dotycząca tworzyw sztucznych zmieni podejście do tego, w jaki sposób opakowania są projektowane, produkowane, wykorzystywane i poddawane recyklingowi. Komisja przyjęła ramy monitorowania, na które składa się 10 kluczowych wskaźników, które obejmują każdy etap cyklu. Będą one mierzyć postępy w przechodzenia na gospodarkę w obiegu zamkniętym na szczeblu UE i krajowym.

W ramach przyjętej nowej strategii Komisja zapewni organom krajowym oraz europejskim przedsiębiorcom wytyczne dotyczące sposobu minimalizowania odpadów z tworzyw sztucznych u źródła. Zapewni także wsparcie finansowe dla wszelkiego rodzaju innowacji dzięki dodatkowym 100 mln euro, które zostaną przeznaczone na rozwój inteligentniejszych i nadających się w większym stopniu do recyklingu materiałów.

Joanna Hamdan 13849 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.